Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111552018
  00017228
25.09.2018
  VaS - 17.08.18 - 16.09.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  133.74,-
EUR
1111502018
  00017230
24.09.2018
  VaS, ZV - 11.08.18 - 10.09.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  64.46,-
EUR
1701312018
  UVS/46/2018/KM
24.09.2018
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  287.40,-
EUR
1111512018
  Uznesenie PSAV
24.09.2018
  Náklady - 07.18 - 09.18 - PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  42.00,-
EUR
1701302018
  
24.09.2018
  ZH - MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  670.80,-
EUR
1701292018
  UVS/123/2018/FF
21.09.2018
  ZPC-Michalek-4.11.18-9.11.18-CIMULACT MVTS+MIMOR.  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  686.00,-
EUR
1111482018
  Z-č. 5611862837
21.09.2018
  PHM - 03.09.2018 - 14.09.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  336.17,-
EUR
1800912018
  platba kartou
21.09.2018
  predsedova reprezentácia - platba kartou  VUB Banka
31320155
  94.77,-
EUR
1701282018
  S/Va/117/2018
21.09.2018
  ubytovanie pre zahr.hosťa-platba - Dusza  Dusza Ján, prof.Dr.DrSc.
  188.80,-
EUR
1190092018
  obj.č.232/2018 z 13.8.18
21.09.2018
  stavebné práce UNIMOBUNKA SAV na Dúbr.ceste  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  29990.88,-
EUR
1152142018
  Zmluva
20.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  156.88,-
EUR
1111472018
  Zmluva
20.09.2018
  preklad aktuality SAV - 8/2018  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1111442018
  00017227
20.09.2018
  Vyúčtov.VaS - 16.08.18 - 15.09.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1111452018
  obj.č.225/2018 z 1.8.18
20.09.2018
  občers.-Porada riaditeľov,predsedov VR SAV-3.8.18  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  115.00,-
EUR
1111462018
  obj.č.251/2018 z 3.9.18
20.09.2018
  občers.-Porada riaditeľov,predsedov VR SAV-4.9.18  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  115.00,-
EUR
1111412018
  Zmluva
19.09.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  580.40,-
EUR
1111402018
  obj.č.261/2018 z 10.9.18
19.09.2018
  čistiace potreby  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  382.26,-
EUR
1800902018
  platba kartou
19.09.2018
  predsedova reprezentácia - platba kartou  VUB Banka
31320155
  45.72,-
EUR
1152122018
  Zmluva
18.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  448.21,-
EUR
1701272018
  Japonsko
18.09.2018
  ubytov.-Hotel Deluxe Righa-Marhold-5.10.-10.10.-Ja  NipponTravelAgency CO
00009585
  1039.83,-
JPY
1152132018
  Zmluva
18.09.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  566.93,-
EUR
1152102018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
18.09.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1066.06,-
EUR
1152082018
  Zmluva
18.09.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  157.04,-
EUR
1152092018
  Zmluva
18.09.2018
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  126.14,-
EUR
1152112018
  zml.z1.3.2007
18.09.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  280.94,-
EUR
1111382018
  Zmluva
17.09.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  158.63,-
EUR
1111342018
  
17.09.2018
  inštalácia rozvodov NN na akcii - Víkend so SAV  Rajna Elektrik s.r.o.
47675519
  360.00,-
EUR
1111332018
  obj.č.254/2018 z 3.9.18
17.09.2018
  tričká s potlačou loga SAV  Copygraf s.r.o.
46140565
  897.10,-
EUR
1111392018
  
17.09.2018
  náklady za mesiac 8/2018-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  10900.76,-
EUR
1111352018
  Zmluva č. 20318003
17.09.2018
  Zapracov. podmienok úprav-prípravná a realiz.etapa  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  426000.00,-
EUR
1111362018
  obj.č.164/2018 z 30.5.18
17.09.2018
  Implementácia IS ROU pre SAV  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  32880.00,-
EUR
1111372018
  obj.č.165/2018 z 30.5.18
17.09.2018
  Implementácia IS AOU pre SAV  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  38580.00,-
EUR
1111322018
  
14.09.2018
  Manuál prevádzkov.budovy-aktualiz.september- 2018  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  155.64,-
EUR
1152042018
  Zmluva
14.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  379.94,-
EUR
1152052018
  Zmluva
14.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  229.88,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)