Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1810122018
  Zmluva
01.10.2018
  prenájom priestorov-100 výročie vzniku Českoslov.  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1152202018
  zml.z1.3.2007
01.10.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  359.41,-
EUR
1152222018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
01.10.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  711.60,-
EUR
1701372018
  UVS/19/2018/FF
01.10.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  116.00,-
EUR
1111702018
  ZoD č.TS/14/0022-2
28.09.2018
  vykonanie ročnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  2832.60,-
EUR
1111692018
  refundácia
28.09.2018
  refund.cestov.nákl.komisia VEGA  Centrum spoloč.a psychol.vied
00596795
  77.20,-
EUR
1701352018
  
27.09.2018
  Medzinárodný knižný veľtr - BIBLIOTEKA 2018  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  5200.00,-
EUR
1701342018
  Zmluva
27.09.2018
  odmena za vypracovanie hodnotiaceho protokolu  Maria Angeles Arevalo Arevalo
  200.00,-
EUR
1800942018
  0106/01/01-c
27.09.2018
  poskyt.finanč.prostr.-predĺženie 1.9.18-31.12.18  Ústav staveb.architektúry SAV
00166596
  8106.12,-
EUR
1152192018
  Zmluva zo dna 1.11.2006
27.09.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1152182018
  Zmluva
27.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  216.29,-
EUR
1111672018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
27.09.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-9/2018-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1111682018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
27.09.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-9/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1111652018
  
26.09.2018
  ref.elektr.energie - 9/2018 - Konventná  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  204.14,-
EUR
1111642018
  obj.č.265/2018 z 17.9.18
26.09.2018
  gastronomické služby-Významné osobnosti SAV 2018  D & S ,Ing. Štefen Demovič
11652241
  600.40,-
EUR
1111662018
  obj.č.274/2018 z 19.9.18
26.09.2018
  reklamné balíčky so slovenským motívom-SASPRO  ADDY Slovakia, s.r.o.
36624501
  317.40,-
EUR
1111622018
  Uznesenie
25.09.2018
  náhrada -nájom za užívanie pozemku-3237/3 - 9/2018  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1152152018
  Zmluva
25.09.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  621.62,-
EUR
1701322018
  ÚVVS/Va/109/2018
25.09.2018
  odovzdávanie cien-Medzinárodná cena SAV  RAUT s.r.o.
47370076
  1489.73,-
EUR
1800922018
  0064/01/02 - a
25.09.2018
  Dodatok 4 k zmluve o poskyt.finanč.prostr.-sept.18  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  8985.46,-
EUR
1152172018
  Zmluva
25.09.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  312.12,-
EUR
1111582018
  Zmluva 701.04
25.09.2018
  Teplo za - 10/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1854.12,-
EUR
1111542018
  obj.č.268/2018 z 18.9.18
25.09.2018
  Noc Výskumníka 2018  gooseberry s.r.o.
44957521
  19200.00,-
EUR
1111602018
  3110046793
25.09.2018
  záloha el.ener.- 10/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1701332018
  
25.09.2018
  inštalácia stánku - Agrokomplex 2018  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  685.82,-
EUR
1800932018
  1250/02/01-a
25.09.2018
  Dodatok 3 k Zmluve na predĺženie finanč.prostr.  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  8213.76,-
EUR
1111592018
  4101454080
25.09.2018
  plyn - 10/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1868.00,-
EUR
1111612018
  4101454212
25.09.2018
  plyn 10/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5153.00,-
EUR
1111632018
  20180619
25.09.2018
  plyn - 10/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  14478.00,-
EUR
1152162018
  zml.z1.3.2007
25.09.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  365.63,-
EUR
1111522018
  0750901002
25.09.2018
  byt č.10-Dúbravska - 11/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1111532018
  0750901102
25.09.2018
  byt č.11-Dúbravska 11/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1111492018
  0750901202
25.09.2018
  byt č.10-Dúbravska - 11/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1111562018
  RV 2013-ZPod 1.8.14
25.09.2018
  byt Šancová - 10/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1111572018
  RV 2013-ZP od 1.8.14
25.09.2018
  byt Šancová - 10/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)