Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112032018
  1010053202
05.10.2018
  tel.poplatky - 9/2018 - SÚZ  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  132.36,-
EUR
1112012018
  1010053203
05.10.2018
  Telef.hovory 9/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  191.15,-
EUR
1111882018
  Zmluva 01/2000
04.10.2018
  poskytnuté služby počítač.siete SANET-III.Q.2018  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1111892018
  Zmluva
04.10.2018
  upratovanie a čistenie - 9/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1111902018
  00017233
04.10.2018
  ZV - 9/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1111912018
  00017234
04.10.2018
  ZV - 9/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.45,-
EUR
1111922018
  00036800
04.10.2018
  ZV - U SAV 09/18  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  79.63,-
EUR
1111932018
  00036801
04.10.2018
  ZV - 9/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1701402018
  134/Va/2018
04.10.2018
  realiz.komponov.progr.poduj.Pripomenutie Českoslo  OZ NA-ČO Občianske združenie
37970593
  1000.00,-
EUR
1111942018
  3105193450
04.10.2018
  elekt.ener. 10/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1111952018
  3105265666
04.10.2018
  elektr.ener. 10/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1111982018
  obj.č.286/2018 z 28.9.18
04.10.2018
  výroba ručného papiera na diplomy  PETRUS PAPIER s.r.o., Prietrž
45299722
  94.80,-
EUR
1111972018
  Zmluva
04.10.2018
  servis vzduchotechnických a klimatiz.zariadení-PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  9537.88,-
EUR
1111992018
  obj.č.223/2018 z 30.7.18
04.10.2018
  odmena za právne poradenstvo  TaylorWessing
35905832
  4428.00,-
EUR
1111962018
  Zmluva
04.10.2018
  Tematický monitoring médií za 9/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1701382018
  UVS/131/2018/BI
03.10.2018
  ZPC-Barančík-Kolín/Bonn-7.10-9.10.18-MVTSA-ERAN.RU  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  374.00,-
EUR
1111852018
  7024976
03.10.2018
  rozšírený internet 10/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1701392018
  02446/2018
03.10.2018
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  912.70,-
EUR
1111832018
  obj.č.279/2018 z 25.9.18
02.10.2018
  Letenka Harris ,Hoggan,Goszczynska - SASPRO  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  757.00,-
EUR
1111742018
  4100085814 / 3100197715
02.10.2018
  plyn - 10/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1111752018
  4100010757 / 3100037542
02.10.2018
  plyn 10/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  116.00,-
EUR
1111762018
  4100010739 / 3100037524
02.10.2018
  plyn - 10/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  41.00,-
EUR
1111772018
  4100010730 / 3100037515
02.10.2018
  plyn - 10/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  506.00,-
EUR
1111792018
  4100010722 / 3100037510
02.10.2018
  plyn - 10/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  171.00,-
EUR
1111802018
  4100010749 / 3100037532
02.10.2018
  plyn 10/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  152.00,-
EUR
1111812018
  4100023511/ 3100011686
02.10.2018
  plyn - 10/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1111822018
  4100118411/ 3100324998
02.10.2018
  plyn. - 10/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1111782018
  
02.10.2018
  Príp.konštrukcia,písmo,medaila SAV,tuš  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  25.00,-
EUR
1111842018
  Dohoda
02.10.2018
  pranie bielizne 9/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  745.98,-
EUR
1111722018
  obj.č.278/2018 z 25.9.18
02.10.2018
  fréz.,gravír.,montáž-nápis na mramor.tabuľu P SAV  IS s.r.o.
31341781
  230.40,-
EUR
1111732018
  Zmluva
02.10.2018
  9/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1111712018
  obj.č.255/2018 z 3.9.18
01.10.2018
  dodávka a montáž EPS-Vlárska+Royová  TAST spol.s.r.o.
35810068
  395.28,-
EUR
1152232018
  Zmluva
01.10.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  281.92,-
EUR
1152212018
  Zmluva
01.10.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  499.24,-
EUR
1701362018
  UPZS/129/2018/ZP
01.10.2018
  preprava osôb-Smol.-BA-Viede.-23.9.-26.9.18-HER MR  ADOT s.r.o.
45399409
  300.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)