Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112252018
  4101454212
09.10.2018
  vyúčtov.plynu za 9/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -2140.54,-
EUR
1112262018
  4101453920
09.10.2018
  vyúčtovanie plynu - 09/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  12421.07,-
EUR
1112272018
  4101454080
09.10.2018
  Vyúčtov.plynu - 9/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  67.17,-
EUR
1701502018
  
08.10.2018
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  205.60,-
EUR
1701472018
  UVS/53/2018/FF
08.10.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  205.00,-
EUR
1701462018
  UVS/114/2018/FF
08.10.2018
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  581.70,-
EUR
1112242018
  Z-č. 5611862837
08.10.2018
  PHM - 17.09.2018 - 28.09.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  922.36,-
EUR
1112212018
  obj.č.275/2018 z 19.9.18
08.10.2018
  reklamné predmety-zápisník s perom-SASPRO  SINEX rekl.agentáúra, Senec
34778411
  91.56,-
EUR
1112202018
  obj.č.277/2018 z 20.9.18
08.10.2018
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-26.9.2018  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  69.00,-
EUR
1112232018
  obj.č.264/2018 z 17.9.18
08.10.2018
  program podujatia Ceny osobnosti SAV  OZ NA-ČO Občianske združenie
37970593
  300.00,-
EUR
1112192018
  Zmluva
08.10.2018
  právn.služby-Štefánia Danevová a spol.c/a SOFOS  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  154.42,-
EUR
1112222018
  Servisná Zmluva 109/2013
08.10.2018
  mes.,štvrť.,ročná kont.,odb.preh.a skúš.-EPS-Royov  TAST spol.s.r.o.
35810068
  1065.96,-
EUR
1112132018
  3105204418
08.10.2018
  elektr.energia-10/2018 - chata Kučišdorfská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1112142018
  3105254227
08.10.2018
  elektr.ener.10/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1112152018
  4140000853 z 29.6.10
08.10.2018
  Káblová televízia 01.10.18-31.12.18 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1112162018
  4140000854 z 29.6.10
08.10.2018
  Káblová televízia 01.10.18 - 31.12.18 ubyt -.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1112172018
  4140000855 Z 29.6.10
08.10.2018
  Káblová televízia 01.10.18 - 31.12.18 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  77.40,-
EUR
1112182018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
08.10.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  54.88,-
EUR
1701482018
  UVS/48/2018/FF
08.10.2018
  ZH - MAD  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  421.80,-
EUR
1112122018
  Zmluva
05.10.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 10/2018-Dúbr.  Ústav staveb.architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1701442018
  UVS/105/2018/ZP
05.10.2018
  preprava osôb-23.9.18,26.9.18-MRP HERA  Gtravel s.r.o.
47356961
  1452.00,-
EUR
1112022018
  10004-92050-0, 118021778, 9406
05.10.2018
  Vodné - 5.9.18-30.9.18 - Staré Hory  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  1.68,-
EUR
1112042018
  1084357
05.10.2018
  internet, analóg.telev.- 10/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1112052018
  3105034186 / 6500002466
05.10.2018
  el.energia 10/2018 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1112062018
  3105104416 / 6500089401
05.10.2018
  el.energia 10/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1112072018
  3105189687
05.10.2018
  elekt.energie - 01.10.2018 - 30.11.2018 - Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  156.87,-
EUR
1112082018
  3105169208 / 6500002467
05.10.2018
  el.energia - 10/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1112092018
  3102228484
05.10.2018
  elektr.energie - 10/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1112102018
  3105171865 / 6410006010
05.10.2018
  elektr.energia - .09/18 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  86.84,-
EUR
1112112018
  3105171861
05.10.2018
  elektr.energie - 9/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  173.46,-
EUR
1701452018
  UPZS/126a/2018/ZP
05.10.2018
  občerstv.pre účastníkov-25.9.2018-MRP HERA  Kamila Križanová
44644957
  564.00,-
EUR
1112002018
  Zmluva
05.10.2018
  preklad aktuality SAV - 9/2018  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1701422018
  PSAV
05.10.2018
  refun.cestov.nákladov-Oszlányi-Írsko-18.9.-21.9.18  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  759.18,-
EUR
1701432018
  
05.10.2018
  refun.cestov.nákladov-Oszlányi-09.09.18-13.9.18  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  198.49,-
EUR
1701412018
  
05.10.2018
  Agrokomplex 2018  Archeologický ústav SAV
00166723
  327.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)