Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112532018
  5.93981
12.10.2018
  Tel.hovory - 08.09.2018 - 07.10. 2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2626.41,-
EUR
1112602018
  obj.č.245/2018 z 20.8.18
12.10.2018
  dod. a montáž bezpečnostného systému-Vlárska  ELKRAUS s.r.o.
51096447
  7562.45,-
EUR
1152292018
  Zmluva
11.10.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  135.40,-
EUR
1701542018
  UPZS/126/2018/ZP
11.10.2018
  akcia projekt HERA ECR EVENT23.9.18-26.9.18-MRP  Centrum spoločných činností
00398144
  13983.68,-
EUR
1112482018
  1026246
11.10.2018
  paušál komfort 10/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1112492018
  1026246
11.10.2018
  internet - 10/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1152242018
  Zmluva
11.10.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  748.47,-
EUR
1152262018
  Zmluva
11.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  491.33,-
EUR
1152272018
  Zmluva
11.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  390.22,-
EUR
1152282018
  Zmluva
11.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  153.42,-
EUR
1112512018
  obj.č.202/2018 z 11.7.18
11.10.2018
  výmena sifónu v ubytovni SAV - DNV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  285.34,-
EUR
1112472018
  3108011310
11.10.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 9/2018 - Areál SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  43187.96,-
EUR
1112742018
  obj.č.163/2018 z 28.5.18
11.10.2018
  Cemický rozbor odpadovej vody  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  242.08,-
EUR
1112502018
  
11.10.2018
  poštovné za 9/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  329.90,-
EUR
1152252018
  zml.z1.3.2007
11.10.2018
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  482.48,-
EUR
1112382018
  00058496
10.10.2018
  VaS,ZV-03.09.18-02.10.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1112392018
  00036802
10.10.2018
  VaS,ZV-03.09.18-02.10.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1112322018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
10.10.2018
  el.energia 10/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1112402018
  3106024848
10.10.2018
  elektr.energie 9/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2712.44,-
EUR
1112412018
  3110046793
10.10.2018
  vyúčt.el.energie 9/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12183.10,-
EUR
1112422018
  3106033847/6410011576
10.10.2018
  elektr.energia - 09/18 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  941.60,-
EUR
1112452018
  Zmluva 2785
10.10.2018
  technická ochrana objektu - 9/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1112462018
  Zmluva 3183
10.10.2018
  technická ochrana objektu- 9/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1112432018
  Zmluva
10.10.2018
  servisné práce údržba výťahy 9/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1112442018
  obj.č.215/2018 z 16.7.18
10.10.2018
  vyčistenie lapača tukov - ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1112342018
  obj.č.257/18,obj.č.276/2018
09.10.2018
  vyhotovenie Hlavičkový papier predseda SAV  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  150.00,-
EUR
1112352018
  obj.č.242/2018 z 14.8.18
09.10.2018
  vyhotovenie grafické spracovanie diplomov  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  144.00,-
EUR
1112362018
  obj.č.258/18 z 10.9.2018
09.10.2018
  vyhot.diplomu doctor honoris causa pre prof.Klafte  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  304.56,-
EUR
1112372018
  obj.č.260/2018 z 10.9.18
09.10.2018
  vyhotov. 1 ks plagátu vo formáte A1  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  18.00,-
EUR
1701492018
  ÚVVS/132/VS/2018
09.10.2018
  cateringové služby konfer.100.výročie vzniku ČSR  RAUT s.r.o.
47370076
  2096.90,-
EUR
1112282018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
09.10.2018
  Telef.hovory - 9/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  696.25,-
EUR
1112292018
  19172355,19172359
09.10.2018
  Telef.hovory - 9/2018 , 10/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  162.56,-
EUR
1112302018
  18987374,18987696,18987699
09.10.2018
  Telef.hovory, int.- 9/18,10/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  388.97,-
EUR
1112312018
  
09.10.2018
  platba kartou DINERS CLUB  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  820.20,-
EUR
1112332018
  obj.č.272/2018 z 18.9.18
09.10.2018
  revízia elektr.zariad.- Royová,Šancová,Dúbr.,Donov  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  1418.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)