Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1116002018
  obj.č.387/2018 z 14.12.18
18.12.2018
  Výpočtová technika  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  3681.04,-
EUR
1116022018
  obj.č.389/2018 z 14.12.18
18.12.2018
  Úprava formulárov pre zaveden. hlas.systému e-VEGA  MMS Softec
34100172
  1365.00,-
EUR
1116112018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
18.12.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-12/18-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1116122018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
18.12.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy - 12/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1116102018
  00017231
18.12.2018
  VaS, ZV - 27.10.18 -26.11.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  912.49,-
EUR
1116042018
  obj.č.270/2018 z 18.9.18
18.12.2018
  výmena skorodov. ventilov na rozvodov vody-Vlárska  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  3535.91,-
EUR
1116052018
  obj.č.374/2018 z 5.12.18
18.12.2018
  požiarne dvere-Royová  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  2837.16,-
EUR
1116062018
  obj.č.201/2018 z 11.7.18
18.12.2018
  oprava zatekajúcej strechy ubyt,Royová  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  174.00,-
EUR
1116072018
  obj.č.372/2018 z 5.12.18
18.12.2018
  vypratanie objektu UNIMOBUNKY na Dúbr.ceste  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  31472.89,-
EUR
1116082018
  obj.č.366/2018 z 3.12.18
18.12.2018
  požiarne dvere - Ú SAV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  5369.28,-
EUR
1190212018
  obj.č.303/2018 z 8.10.18
18.12.2018
  rekonštr.zdravotechniky v budove Cem.ústavu  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  175225.09,-
EUR
1116012018
  obj.č.367/2018 z 4.12.18
18.12.2018
  ročný support pre dochádzkový systém  Techniserv s.r.o.
35763124
  637.20,-
EUR
1116092018
  obj.č.378/2018 z 10.12.18
18.12.2018
  zimné pneumatiky na motor.vozidlo PEUGEOT BL868 DI  CARSTAR SERVICE s.r.o.
36777056
  624.00,-
EUR
1116032018
  obj.č.386/2018 z 13.12.18
18.12.2018
  oprava podlahy v UNIMOBUNKE - Dúbr.cesta  Stavo Fondy SK s.r.o.
48215210
  11919.44,-
EUR
1115802018
  
17.12.2018
  Dobropis rozúčtovania vody za 5-6/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  -813.02,-
EUR
1115812018
  
17.12.2018
  Dobropis rozúčtovania vody za 7/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  -196.30,-
EUR
1115822018
  
17.12.2018
  VaS - Ú SAV,KVT + budovy na Dúbr.za 8/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  2058.48,-
EUR
1115832018
  
17.12.2018
  Dobropis VaS-budovy na Dúbr.9- 8/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  -505.75,-
EUR
1115842018
  obj.č.385/2018
17.12.2018
  predplatné týždenníka TREND na rok 2019  News and Media Holding a.s.
47256281
  85.00,-
EUR
1115912018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
17.12.2018
  fotografické služby pre SAV - 11/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1115922018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
17.12.2018
  fotografické služby pre SAV - 12/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1115932018
  
17.12.2018
  Poradca 2019  PORADCA s.r.o., ŽILINA
36371271
  374.08,-
EUR
1115972018
  nákup kartou
17.12.2018
  nákup kartou - vianočné posedenie  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  1001.86,-
EUR
1115982018
  nákup kartou
17.12.2018
  nákup kartou - vianočné posedenie  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  5.02,-
EUR
1115902018
  obj.č.383/2018 z 12.12.18
17.12.2018
  maliarske práce v ubytovni SAV-Royová  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  16820.65,-
EUR
1115852018
  Zmluva
17.12.2018
  právne služby 8/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1115862018
  Zmluva
17.12.2018
  právne služby 9/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1115872018
  Zmluva
17.12.2018
  právne služby 10/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1115882018
  Zmluva
17.12.2018
  právne služby 11/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1115892018
  Zmluva
17.12.2018
  právne služby 12/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1115942018
  
17.12.2018
  Finančný spravodajca 2019  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  79.20,-
EUR
1115952018
  
17.12.2018
  Zbierka zákonov 2019  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  248.30,-
EUR
1115962018
  
17.12.2018
  Dane a účt.,Práca mzdy a odm.,pers.a mzd.por.2019  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  236.60,-
EUR
1115712018
  obj.č.343/2018 z 9.11.18
14.12.2018
  revízie elektr.zariad.bleskozvodu Ú SAV,ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  3607.20,-
EUR
1115722018
  obj.č.382/2018 z 12.12.18
14.12.2018
  oprava panvice v ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  266.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)