Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112752018
  3105169208 / 6500002467
18.10.2018
  vyúčtov.elektr.energie-01.10.18-08.10.18  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -15.85,-
EUR
1152342018
  Zmluva
18.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  142.15,-
EUR
1152352018
  Zmluva
18.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  473.77,-
EUR
1112762018
  
18.10.2018
  náklady za mesiac 9/2018-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  10689.79,-
EUR
1152332018
  Zmluva
18.10.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  299.27,-
EUR
1152302018
  Zmluva zo dna 1.11.2006
17.10.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1112712018
  Zmluva
17.10.2018
  poplatok SIM karta - IV.Q.2018-SUZ, Vlárska  JABLOTRON
31645976
  23.93,-
EUR
1112732018
  obj.č.321/2018 z 10.10.18
17.10.2018
  výmena poškodeného zámku-Jaskov rad  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  226.80,-
EUR
1152322018
  Zmluva
17.10.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  442.06,-
EUR
1112682018
  obj.č.266/2018 z 17.9.18
17.10.2018
  kontrola a oprava vozidla BMW - BL 066 DB  PARTL Univerzal, BA
11893478
  301.30,-
EUR
1112692018
  obj.č.299/2018 z 8.10.2018
17.10.2018
  pneumatiky a výmena - PEUGEOT 607 - BA 607XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  560.00,-
EUR
1112702018
  obj.č.300/2018 z 8.10.18
17.10.2018
  pneumatiky a výmena - PEUGEOT 508 - BL 003 FE  PARTL Univerzal, BA
11893478
  620.00,-
EUR
1152312018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
17.10.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1080.91,-
EUR
1112672018
  Zmluva
17.10.2018
  paušalné práce údžba 9/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1112722018
  Uznesenie P SAV
17.10.2018
  alikv.čiastka nákladov na prevádzku -8/2018-PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  62.13,-
EUR
1112612018
  
16.10.2018
  refund.elektrickej energie 10/2018 - Konventná  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  204.14,-
EUR
1701562018
  
16.10.2018
  ref.cestov.nákladov-Peťko-14.8.18-17.8.18-Agrokomp  Parazitologický ústav SAV
00586951
  869.25,-
EUR
1701552018
  UVS/146/2018/FF
16.10.2018
  ZPC-POISTENIE-Michalek-Japon.-4.11.-10.11.CIMULACT  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  23.10,-
EUR
1112662018
  prihláška - Grznár,Jakubík,Konečná Ľ.
16.10.2018
  Seminár -Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov  Asociácia správcov registratúr
37922190
  117.00,-
EUR
1112622018
  obj.č.294/2018 z 3.10.18
16.10.2018
  nábytok - Jaskový rad  DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
  193.00,-
EUR
1112642018
  obj.č.203/18 z 11.7.18
16.10.2018
  kontrola hasiacich prístrojov-chaty Senec  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  20.74,-
EUR
1112652018
  obj.č.296/18 z 4.10.18
16.10.2018
  kontrola hasiacich prístrojov a hydran.- Konventná  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  50.46,-
EUR
1112632018
  obj.č.119/2018 z 19.4.18
16.10.2018
  Oddelenie SÚZ z DB 01EKO do novej DB  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  3660.00,-
EUR
1800952018
  platba kartou
15.10.2018
  platba kartou-Šajgalík-07.10.2018-09.10.2018  VUB Banka
31320155
  422.00,-
EUR
1112582018
  Zmluva 701.04
15.10.2018
  Teplo za - 09/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  354.07,-
EUR
1113072018
  
15.10.2018
  strava,obč..-slávnostná večera zahr.hotí-2.10.2018  Centrum spoločných činností
00398144
  123.06,-
EUR
1112592018
  obj.č.293/2018
15.10.2018
  servis kotlov v objekte Ú SAV  Tallo Term s.r.o.
46911146
  696.00,-
EUR
1701522018
  UVS/135/2018/LR
15.10.2018
  ZPC-Barančík-Ljubljana-3.10.-04.10.18-MRP QUANTERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  388.00,-
EUR
1701512018
  
15.10.2018
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  230.00,-
EUR
1701532018
  
15.10.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  495.00,-
EUR
1112552018
  Zmluva
15.10.2018
  právne služby 5/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1112562018
  Zmluva
15.10.2018
  právne služby 6/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1112572018
  Zmluva
15.10.2018
  právne služby 7/2018  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1112522018
  00017231
12.10.2018
  VaS, ZV - 27.08.18 -26.09.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  649.46,-
EUR
1112542018
  obj.č.306/2018 z 8.10.18
12.10.2018
  renovácia tonerov + originál  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2469.18,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)