Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113012018
  00017230
25.10.2018
  VaS, ZV - 11.09.18 - 10.10.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.24,-
EUR
1152402018
  Zmluva
24.10.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  321.13,-
EUR
1112982018
  obj.č.310/2018 z 8.10.18
24.10.2018
  preprava osôb - Hotel Matyšák-Aula a späť - SASPRO  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  168.00,-
EUR
1112992018
  
24.10.2018
  Zbierka zákonov - 6.preddavok 2018  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  168.00,-
EUR
1152392018
  Zmluva
24.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  52.70,-
EUR
1113002018
  obj.č.312/2018 z 8.10.18
24.10.2018
  preprava osôb-Schwechat-BA a späť-SASPRO  MERCEDES TAXI airport s.r.o.
47505681
  124.90,-
EUR
1113082018
  obj.č.263/2018 z 14.9.2018
24.10.2018
  odmena za právne poradenstvo vo veci VVI  TaylorWessing
35905832
  10866.54,-
EUR
1152372018
  Zmluva
23.10.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  721.43,-
EUR
1701642018
  účastnícky popl.
23.10.2018
  účastnícky popl.konfer.-Panisová-MRP-FLAG ERA  Human Brain Project Summit
  150.00,-
EUR
1112952018
  Z-č. 5611862837
23.10.2018
  PHM - 01.10.2018-11.10.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  718.28,-
EUR
1112962018
  obj.č.307/2018 z 8.10.18
23.10.2018
  ubytovanie - SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  716.40,-
EUR
1112972018
  obj.č.319/2018 z 10.10.18
23.10.2018
  prenájom miestnosti,občerstv.-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  1559.92,-
EUR
1112922018
  obj.č.287/2018 28.9.18
23.10.2018
  modré koženk.obaly na medailu a diplom s potlačou  Matlovičová Eva
35170506
  724.80,-
EUR
1152382018
  Zmluva
23.10.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  471.02,-
EUR
1701632018
  VS/UVS/115/VA/18/V
23.10.2018
  tlač pozvánky-výstavy  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  468.00,-
EUR
1112912018
  obj.č.298/2018 z 8.10.18
23.10.2018
  pracovné odevy-kotolňa Vlárska  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  459.40,-
EUR
1112932018
  Zmluva
23.10.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  58.75,-
EUR
1112942018
  Zmluva
23.10.2018
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  776.57,-
EUR
1600022018
  
22.10.2018
  preprava osôb-12.10.18-15.10.18  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  1872.00,-
EUR
1112892018
  obj.č.259/18z 10.9.18
22.10.2018
  oprava osvetl. kanc.č.303.-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  259.68,-
EUR
1112902018
  obj.č.271/2018 z 18.9.18
22.10.2018
  revízia núdzového osvetl.- Vlárska  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  277.20,-
EUR
1112882018
  prihláška
22.10.2018
  inzercia-riaditeľ/ka-ústavy SAV,Centrum spol.činn.  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  952.20,-
EUR
1701652018
  UVS/125/2018/LD
22.10.2018
  konferencia- Medzinárodná spolupráca  Hotel DEVÍN, a.s.
31395741
  4949.90,-
EUR
1112872018
  obj.č.320/2018 z 10.10.18
22.10.2018
  The Encyclopaedia of Slovakia  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  150.00,-
EUR
1112852018
  
19.10.2018
  Unimobunka NEKO-7/18, 8/18-CO  Centrum spol.činností THS BA
00398144
  6.78,-
EUR
1112862018
  obj.č.285/2018 z 28.09.18
19.10.2018
  vytlačenie oibojstranných vizitiek-Lacinová  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  19.80,-
EUR
1152362018
  Zmluva
19.10.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  240.08,-
EUR
1112842018
  obj.č.283/2018 z 28.9.18
19.10.2018
  občerstvenie finál.zasadnutie - SASPRO  Delikanti s.r.o.
46884033
  98.60,-
EUR
1112782018
  obj.č.311/2018 z 8.10.18
19.10.2018
  zabezpečenie seminára catering-17.10.18-SASPRO  AUVICO, spol. s.r.o.
48000426
  1956.00,-
EUR
1190102018
  obj.č.136/A Z 4.5.18
19.10.2018
  realiz.vsakovacej šachty-rek.tech.pavil NANOBIOLAB  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  9397.69,-
EUR
1112822018
  obj.č.253/2018 z 3.9.2018
19.10.2018
  oprava zatekajúcej strechy ubyt.- Royová  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  174.00,-
EUR
1112832018
  obj.č.313/2018 z 8.10.2018
19.10.2018
  výmena poškodeného radiátora - ubyt.DNV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  364.54,-
EUR
1112812018
  3105265666
19.10.2018
  opravná fa.vyúč.elekt.ene.-01.01.17-31.12.17-Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -483.38,-
EUR
1112802018
  00017227
19.10.2018
  Vyúčtov.VaS - 16.09.18 - 15.10.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1112772018
  obj.č.307/2018 z 8.10.18
18.10.2018
  ubytovanie - SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  547.38,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)