Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113172018
  0750901102
31.10.2018
  byt č.11-Dúbravska 12/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1113182018
  0750901202
31.10.2018
  byt č.10-Dúbravska - 12/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1113192018
  0750901002
31.10.2018
  byt č.10-Dúbravska - 12/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1152482018
  Zmluva
31.10.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  44.10,-
EUR
1113272018
  1208403
31.10.2018
  záloha elektr.energie-13.9.2018-31.12.2018  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  20.00,-
EUR
1113152018
  00017228
31.10.2018
  VaS - 17.09.18 - 16.10.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  287.54,-
EUR
1152472018
  Zmluva
31.10.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  529.13,-
EUR
1820062018
  6820737275/3159000185
31.10.2018
  Havarijné poist.motor.vozidiel-01.01.19-01.01.2020  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  5630.03,-
EUR
1113222018
  Zmluva 701.04
31.10.2018
  Teplo za - 11/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2205.79,-
EUR
1113242018
  3110046793
31.10.2018
  záloha el.ener.- 11/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1152462018
  zml.7.1.16
31.10.2018
  potraviny  PRIMA s.r.o. , Bratislava
35944081
  345.60,-
EUR
1152442018
  Zmluva
31.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  252.35,-
EUR
1152452018
  Zmluva
31.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  66.24,-
EUR
1701592018
  UPZS/128a/2018/ZP
29.10.2018
  hudobná produkcia-Muzika Heskovci- MRP HERA  Dolnopov.zdr.PRAMENE,Červeník
37847601
  600.00,-
EUR
1113102018
  obj.č.291/18 z 3.10.2018
29.10.2018
  deratizácia objektov Ú SAV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  1217.00,-
EUR
1113112018
  obj.č.292/18 z 3.10.2018
29.10.2018
  dezinsekcia objektov Ú SAV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  2542.00,-
EUR
1112792018
  Uznesenie
29.10.2018
  náhrada -nájom za užívanie pozemku-3237/3 -10/2018  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1113132018
  obj.č.252/2018 z 3.9.18
29.10.2018
  pastelky vrátane potlače loga SAV  Pc micro-Ing.Ján Wittenberger
32830254
  390.00,-
EUR
1113122018
  Dohoda
29.10.2018
  pranie bielizne 10/2018  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1113.67,-
EUR
1701572018
  UVS/149/2018/BI
29.10.2018
  ZPC-Barančík-Tallin-22.10.18-24.10.18-MRP SuSAN  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  288.00,-
EUR
1701602018
  UVS/143/2018/ZP
29.10.2018
  ZPC-Panisová-Amsterd.-15.10.-17.10.18-MRP FLAG ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  405.00,-
EUR
1701582018
  UVS/124/2018/FF
29.10.2018
  ZH - MAD  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  152.10,-
EUR
1701612018
  UVS/116/2018/LN
29.10.2018
  ZH - MAD  Historický ústav SAV
00166944
  228.90,-
EUR
1701622018
  3562/OMS/FF/18,3180/OMS/FF/18
29.10.2018
  ZH - MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  210.90,-
EUR
1113042018
  obj.č.297/2018 z 8.10.18
26.10.2018
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-15.10.2018  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1113022018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
26.10.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy - 10/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1113032018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
26.10.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-10/18-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1820032018
  6820737347/3169000449
26.10.2018
  zánik poist.rizika-nespotrebované poistné-BL846 HB  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  -66.63,-
EUR
1820042018
  6820739051/3169000454
26.10.2018
  zánik poist.rizika-nespotrebované poistné-BL617GL  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  -76.99,-
EUR
1113092018
  obj.č.197/2018 z 29.6.18, obj.č.269/18 z 18.9.18
26.10.2018
  masérske služby - júl,august,september - 2018  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  770.00,-
EUR
1113062018
  obj.č.289/2018 z 28.9.18
25.10.2018
  oprava plynového kotla BUDERUS - ubytovňa Royová  ABCtherm s.r.o.
47784849
  137.00,-
EUR
1152432018
  Zmluva
25.10.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  131.09,-
EUR
1113052018
  Zmluva 12025112
25.10.2018
  SOFTIP - podpora IV.Q.2018  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1152412018
  Zmluva
25.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  280.52,-
EUR
1152422018
  Zmluva
25.10.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  216.46,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)