Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1800972018
  platobný príkaz
06.11.2018
  cestov.a ubytov.náklady člena hod.kom.-SASPRO  Fabian Jaroslav Prof.
  316.70,-
EUR
1701672018
  
06.11.2018
  vyplat.odmeny za vypra.hodnot.protokolu-SAS-ERC  Gonzalo Alvarez-Bolado Dr.
  200.00,-
EUR
1113552018
  
06.11.2018
  Rozúčtovanie el. energia - 9/2018 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  96.85,-
EUR
1701682018
  
06.11.2018
  ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  37.00,-
EUR
1113502018
  7024976
06.11.2018
  rozšírený internet 11/2018 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1113362018
  4100023511/ 3100011686
05.11.2018
  plyn - 11/2018 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  335.00,-
EUR
1113372018
  4100010722 / 3100037510
05.11.2018
  plyn - 11/2018 - Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  283.00,-
EUR
1113382018
  4100010749 / 3100037532
05.11.2018
  plyn 11/2018 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  251.00,-
EUR
1113392018
  4100010757 / 3100037542
05.11.2018
  plyn 11/2018 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  192.00,-
EUR
1113402018
  4100085814 / 3100197715
05.11.2018
  plyn - 11/2018 Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1113412018
  4100118411/ 3100324998
05.11.2018
  plyn. - 11/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1113422018
  4100010730 / 3100037515
05.11.2018
  plyn - 11/2018 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  837.00,-
EUR
1113432018
  4100010739 / 3100037524
05.11.2018
  plyn - 11/2018 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  68.00,-
EUR
1113462018
  obj.č.324/2018 z 22.10.18
05.11.2018
  Diáre,kalendáre  REGINA, Bratislava
11636653
  1122.00,-
EUR
1113452018
  Zmluva
05.11.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 11/2018-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1113202018
  6020560112
05.11.2018
  byt Šancová - 11/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1113212018
  6020566031
05.11.2018
  byt Šancová - 11/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1152502018
  Zmluva
05.11.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  546.04,-
EUR
1113312018
  prihl.-Orolínová,Turiničová,Balaj
05.11.2018
  škol.Finanč.výkazníctvo a KUZ-5.12.18  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  207.00,-
EUR
1113442018
  obj.č.284/2018 z 28.9.18
05.11.2018
  lektorská činnosť - SASPRO  ProSciencia Beratungs-GmbH
  3050.00,-
EUR
1113342018
  obj.č.246/2018 z 20.8.18
05.11.2018
  odb.príprava pracov.na obsluhu kotl.,škol.Vlárska  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  651.00,-
EUR
1113352018
  ZoD č.TS/14/0022-2
05.11.2018
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1113322018
  
05.11.2018
  občer.pre pracovn.Ú SAV a pren.miestn.- 13.10.2018  Milan Šefc,Tatr. Lomnica 10
41643712
  1583.10,-
EUR
1113282018
  100263856
02.11.2018
  VaS,ZV - 21.07.18 - 24.10.18 - Trenč.Teplice  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  111.28,-
EUR
1113292018
  obj.č.315/2018 z 8.10.18
02.11.2018
  zabezpeč.seminára catering-25.10.-26.10.18-SASPRO  AUVICO, spol. s.r.o.
48000426
  722.64,-
EUR
1113302018
  obj.č.308/2018 z 8.10.18
02.11.2018
  ubytovanie - SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  119.40,-
EUR
1113332018
  refundácia
02.11.2018
  refund. nákladov - komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  115.86,-
EUR
1701662018
  
31.10.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  90.00,-
EUR
1820052018
  8080096974
31.10.2018
  vyúčtov.mot.vozidiel-01.03.2018-28.02.2019  ALLIANZ -Sl.poisťovňa a.s.
00151700
  -268.96,-
EUR
1152492018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
31.10.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  799.89,-
EUR
1113232018
  4101454080
31.10.2018
  plyn - 11/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  2961.00,-
EUR
1113252018
  4202105728
31.10.2018
  plyn 11/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  6762.00,-
EUR
1113262018
  20180619
31.10.2018
  plyn - 11/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  14478.00,-
EUR
1113142018
  obj.č.281/2018 z 25.9.2018
31.10.2018
  výmena núdzových svietidiel - Vlárska  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  1320.00,-
EUR
1113162018
  obj.č.314/2018 z 8.10.18
31.10.2018
  Čistenie kanalízácie-chata Jaskov rad  Miroslav Marek
32066848
  210.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)