Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113802018
  Z-č. 5611862837
08.11.2018
  PHM - 16.10.2018-31.10.2018  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1062.11,-
EUR
1114112018
  
08.11.2018
  platba kartou DINERS CLUB  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  965.20,-
EUR
1113692018
  1010053202
07.11.2018
  tel.poplatky - 10/2018 - SÚZ  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  138.47,-
EUR
1113672018
  1010053203
07.11.2018
  Telef.hovory 10/2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  199.33,-
EUR
1113602018
  00017233
07.11.2018
  ZV - 10/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1113612018
  00017234
07.11.2018
  ZV - 10/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1113772018
  refundácia
07.11.2018
  refundácia cestov.nákladov komisia VEGA  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  132.70,-
EUR
1113682018
  Zmluva
07.11.2018
  Tematický monitoring médií za 10/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1113702018
  5101119775
07.11.2018
  elektr.energia-04.09.2018-30.11.2018-Kamenec-Repiš  Východoslovenská energetika a.
44483767
  38.00,-
EUR
1801022018
  platobný poukaz
07.11.2018
  cest.náklady člena hod.kom.16.10.-17.10.18-SASPRO  Philip Walter Dr.
  55.70,-
EUR
1113562018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
07.11.2018
  fotografické služby pre SAV - 8/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1113572018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
07.11.2018
  fotografické služby pre SAV - 9/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1113582018
  obj.č.74/2018 z 5.3.18
07.11.2018
  fotografické služby pre SAV - 10/2018  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1801012018
  platobný poukaz
07.11.2018
  Cest.náklady člena hod.kom.-16.10.-17.10.18-SASPRO  Hanslmeier Arnold Prof., Dr.
  99.00,-
EUR
1801052018
  platobný poukaz
07.11.2018
  cest.náklady člena hod.kom.-16.10.-17.10.18-SASPRO  Sedláková Zdeňka Dr.
  41.79,-
EUR
1113622018
  3105104416 / 6500089401
07.11.2018
  el.energia 11/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  16.94,-
EUR
1113632018
  3105254227
07.11.2018
  elektr.ener.11/2018 - chata Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.70,-
EUR
1113642018
  3105169208 / 6500002467
07.11.2018
  el.energia - 11/2018 - Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.43,-
EUR
1113652018
  3105034186 / 6500002466
07.11.2018
  el.energia 11/2018 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.14,-
EUR
1113662018
  3105204418
07.11.2018
  elektr.energia-11/2018 - chata Kučišdorfská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1801042018
  platobný poukaz
07.11.2018
  cestov.člena hod.kom.-SASPRO  Olszanecki Rafal
  201.00,-
EUR
1801032018
  platobný poukaz
07.11.2018
  Strav.a cest.člena hod.kom.-16.10.-17.1018-SASPRO  Harris Erika,prof.PhD.
  43.90,-
EUR
1113592018
  Zmluva
07.11.2018
  preklad aktuality SAV -10/2018  Celina Nagy Barber
45919895
  450.00,-
EUR
1800992018
  platobný poukaz
06.11.2018
  cestovné náklady člena komisie-16.10.18-SASPRO  Blatný Marek Prof.
  21.00,-
EUR
1801002018
  platobný poukaz
06.11.2018
  Cestov.náklady člena hod.kom.16.10.18-17.10.18-SAS  Zima Ján
  16.45,-
EUR
1800982018
  platobný poukaz
06.11.2018
  cestovné a ubytov.štipendista-SASPRO-17.10.18  Babchenko Oleg , Dr.
  105.50,-
EUR
1113512018
  Zmluva 2785
06.11.2018
  technická ochrana objektu - 10/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1113522018
  Zmluva 3183
06.11.2018
  technická ochrana objektu- 10/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1152512018
  Zmluva
06.11.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  385.75,-
EUR
1113472018
  3105265666
06.11.2018
  elektr.ener. 11/2018 - chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  116.75,-
EUR
1113482018
  3102228484
06.11.2018
  elektr.energie - 11/2018 Trenč.Tepl.  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  60.39,-
EUR
1113492018
  3105193450
06.11.2018
  elekt.ener. 11/2018 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4.96,-
EUR
1800962018
  platba kartou
06.11.2018
  platba kartou-Šajgalík  VUB Banka
31320155
  229.76,-
EUR
1113532018
  refundácia
06.11.2018
  refund.cestov.príkazu- komisia VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  74.68,-
EUR
1113542018
  refundácia
06.11.2018
  refund.cestov.príkazu- komisia VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  28.10,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)