Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114032018
  refakturácia
13.11.2018
  refakturácia VaS-8/2018- Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  127.06,-
EUR
1114022018
  obj.č.331/2018 z 26.10.18
13.11.2018
  ubytovanie - 29.10.18-31.10.2018  Centrum spoločných činností SA
00398144
  194.00,-
EUR
1114002018
  refundácia
13.11.2018
  refundácia cestov.nákladov komisia VEGA  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  100.00,-
EUR
1152542018
  Zmluva
12.11.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  140.62,-
EUR
1113992018
  
12.11.2018
  VaS+ZV-Ú SAV, KVT,LV+budovy Dúbr.9 - 09/2018  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1751.74,-
EUR
1113942018
  T18-058
12.11.2018
  načítanie a nastavenie výťah - Blok A - PLV Dúbr.  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  68.40,-
EUR
1113972018
  3110046793
12.11.2018
  vyúčt.el.energie 10/2018 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12872.21,-
EUR
1113982018
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
12.11.2018
  el.energia 11/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1113952018
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
12.11.2018
  Telef.hovory - 10/2018-Ú SAV, PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  734.62,-
EUR
1113962018
  19172355,19172359
12.11.2018
  Telef.hovory - 10/2018 , 11/2018-PMV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  146.65,-
EUR
1701692018
  UVS/72/2018/FF
12.11.2018
  ZH - MAD  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  172.70,-
EUR
1113932018
  obj.č.287/2018 28.9.18
09.11.2018
  Kožené kazety na zlatú medailu  Matlovičová Eva
35170506
  2764.00,-
EUR
1113862018
  Zmluva
09.11.2018
  upratovanie a čistenie - 10/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1113902018
  obj.č.322/2018 z 18.10.18
09.11.2018
  oprava a servis motor.vozidla BMW 530-BL660 HG  PARTL Univerzal, BA
11893478
  2729.20,-
EUR
1113882018
  18987374,18987696,18987699
09.11.2018
  Telef.hovory, int.-10/18,11/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ.  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  394.26,-
EUR
1152522018
  Zmluva
09.11.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  547.25,-
EUR
1113812018
  3106024848
09.11.2018
  elektr.energie 10/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2854.33,-
EUR
1113822018
  3105171861
09.11.2018
  elektr.energie - 10/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  173.50,-
EUR
1113832018
  3105171865 / 6410006010
09.11.2018
  elektr.energia - 10/18 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  91.49,-
EUR
1113842018
  3105034186 / 6500002466
09.11.2018
  vyúčtov.elektr.energie 29.03.18-25.10.18-Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -33.89,-
EUR
1113852018
  3106033847/6410011576
09.11.2018
  elektr.energia - 10/18 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1078.03,-
EUR
1113922018
  Zmluva
09.11.2018
  10/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1113892018
  Zmluva
09.11.2018
  servisné práce údržba výťahy 10/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1113912018
  Ev.číslo 12134
09.11.2018
  Hospodárske noviny - 02.01.19-29.03.19  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  219.00,-
EUR
1152532018
  Zmluva
09.11.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  598.12,-
EUR
1113872018
  1084357
09.11.2018
  internet, analóg.telev.- 11/ 2018 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1113792018
  obj.č.5/2018 z 10.1.18
08.11.2018
  pranie a čistenie - Penzión Bystrina-Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  31.64,-
EUR
1113782018
  obj.č.215/2018 z 16.7.18
08.11.2018
  vyčistenie lapača tukov - ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1190112018
  obj.č.304/2018 z 8.10.18
08.11.2018
  rekon.protipož.rozvodu v budove Chem.ústavu SAV  MONTASPOL,s.r.o.
47569069
  10910.92,-
EUR
1113762018
  obj.č.302/2018 z 8.10.18
08.11.2018
  občerstv.pre pracovníkov Ú SAV-12.10.18-15.10.18  Centrum spoločných činností SA
00398144
  1816.20,-
EUR
1113712018
  00030996
08.11.2018
  vyúč.VaS-01.01.18-23.10.18 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -49.04,-
EUR
1113722018
  00036800
08.11.2018
  ZV - U SAV 10/18  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1113732018
  00036801
08.11.2018
  ZV - 10/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1113742018
  00036802
08.11.2018
  VaS,ZV-03.10.18-02.11.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1113752018
  00058496
08.11.2018
  VaS,ZV-03.10.18-02.11.18 - chata SENEC  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)