Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114212018
  
19.11.2018
  náklady za mesiac 10/2018-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  11012.83,-
EUR
1152622018
  Zmluva
16.11.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  214.44,-
EUR
1152602018
  Zmluva
16.11.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  113.79,-
EUR
1114262018
  obj.č.328/2018 z 26.10.18
16.11.2018
  výkon opravy odbor.prehl.a zákl.servis -PLV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  278.40,-
EUR
1152632018
  Zmluva
16.11.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  451.00,-
EUR
1701762018
  refundácia
16.11.2018
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  1206.90,-
EUR
1152612018
  obj. č.11/2018 z 10.1.18
16.11.2018
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1080.94,-
EUR
1701752018
  
16.11.2018
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  163.50,-
EUR
1114202018
  Uznesenie P SAV
16.11.2018
  alikv.čiastka nákladov na prevádzku - 9/2018-PMV  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  52.05,-
EUR
1701742018
  UVS/171/2018/FF
16.11.2018
  ZPC-poistenie ročné-Šajgalík-13.11.18-12.11.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  51.00,-
EUR
1114172018
  4101454080
16.11.2018
  Vyúčtov.plynu - 10/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  240.77,-
EUR
1114182018
  4101454212
16.11.2018
  vyúčtov.plynu za 10/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -2579.02,-
EUR
1114192018
  4101453920
16.11.2018
  vyúčtovanie plynu - 10/2018 - Dúbr.cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  29613.89,-
EUR
1114162018
  obj.č.326/2018 z 25.10.18
15.11.2018
  vyhotov.diplomov - CENA SAV za budovanie infraštr.  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  66.00,-
EUR
1114132018
  obj.č.290/2018 z 3.10.18
15.11.2018
  dodávka a montáž klimat.zariadenia-kanc.203-Ú SAV  SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o.
51036941
  945.70,-
EUR
1114142018
  1026246
15.11.2018
  paušál komfort 11/2018 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1114152018
  1026246
15.11.2018
  internet - 11/2018- DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1152592018
  Zmluva
15.11.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  113.22,-
EUR
1114092018
  Zmluva 701.04
14.11.2018
  Vyúčtov.tepla za - 10/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  394.14,-
EUR
1114082018
  3108011310
14.11.2018
  vyúčtov.elektr.energie - 10/2018 - Areál SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  47814.87,-
EUR
1114072018
  obj.č.267/18 z 18.9.18
14.11.2018
  údržba náhradného zdroja EZA MP 250 D-PLV  TTS MARTIN s.r.o.
36394327
  845.16,-
EUR
1701732018
  
14.11.2018
  NK - 2018  CISH - ICHS
00243255
  703.73,-
CHF
1114122018
  obj.č.316/2018 z 10.10.18
14.11.2018
  maliarske práce v ubytovni SAV-Royová  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  953.62,-
EUR
1114102018
  prihl.-Badíková
14.11.2018
  škol.-na čo sa treba pripraviť-Mzdov.účt.v IV.Q.18  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  59.00,-
EUR
1114042018
  
13.11.2018
  poštovné za 10/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  155.75,-
EUR
1114052018
  00017231
13.11.2018
  VaS, ZV - 27.09.18 -26.10.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  777.64,-
EUR
1152572018
  Zmluva
13.11.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  641.85,-
EUR
1152582018
  Zmluva
13.11.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  41.50,-
EUR
1114062018
  5.93981
13.11.2018
  Tel.hovory - 08.10.2018 - 07.11. 2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2339.55,-
EUR
1114012018
  Bábiková,Lazarová-prihláška
13.11.2018
  semin.-Výkon základnej finanč.kontroly od 1.1.19  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  150.00,-
EUR
1701712018
  UVS/169/2018/LD
13.11.2018
  ZPC-Dolná-04.12.18-07.12.18-Brusel-MVTSA-ERA-CVD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  475.80,-
EUR
1701722018
  UVS/170/2018/LD
13.11.2018
  ZPC-Dolná-ubyt.-4.12.-7.12.18-Brusel-MVTSA-ERA-CVD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  393.00,-
EUR
1701702018
  refundácia
13.11.2018
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  165.30,-
EUR
1152552018
  Zmluva zo dna 1.11.2006
13.11.2018
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1152562018
  Zmluva
13.11.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  414.86,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)