Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114352018
  Konečná Ľ.,Šidlovská
23.11.2018
  škol.-Finanč.výkazn.ver.správy 19,Konsolid.uzáv.18  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  138.00,-
EUR
1114312018
  00017230
22.11.2018
  VaS, ZV - 11.10.18 - 10.11.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  66.70,-
EUR
1701912018
  
22.11.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  213.80,-
EUR
1701992018
  
22.11.2018
  refundácia cestovné náklady-Reitzner-Japonsko  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  2217.57,-
EUR
1701932018
  
22.11.2018
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  332.10,-
EUR
1701902018
  
22.11.2018
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  844.20,-
EUR
1701942018
  
22.11.2018
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  1330.25,-
EUR
1701922018
  
22.11.2018
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  282.60,-
EUR
1701982018
  1595/OMS/FF/18
22.11.2018
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  754.00,-
EUR
1820072018
  0002471
22.11.2018
  poistné motor.vozidiel-23.12.18-23.12.19  ALLIANZ -Sl.poisťovňa a.s.
00151700
  724.88,-
EUR
1114322018
  Zmluva
22.11.2018
  paušalné práce údžba 10/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1701952018
  UVS/178/2018/FF
22.11.2018
  ZPC-poistenie-Fundárek-22.11.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1701962018
  UVS/177/2018/FF
22.11.2018
  ZPC-Samuely-Oslo-27.11.18-30.11.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  521.00,-
EUR
1701972018
  UVS/176/2018/FF
22.11.2018
  ZPC-Šajgalík-Kyjev-5.12.18-8.12.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1350.00,-
EUR
1114302018
  obj.č.339/2018 z 8.11.18
21.11.2018
  kanc.potreby-Ú SAV, SASPRO  REGINA, Bratislava
11636653
  510.75,-
EUR
1701872018
  UVS/153/2018/FF
21.11.2018
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  86.70,-
EUR
1701862018
  UVS/124/2018/FF
21.11.2018
  ZH - MAD  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  60.00,-
EUR
1701882018
  UVS/119/2018/FF
21.11.2018
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  357.00,-
EUR
1701892018
  UVS/18/2018/FF
21.11.2018
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  799.80,-
EUR
1114272018
  00017227
21.11.2018
  Vyúčtov.VaS - 16.10.18 - 15.11.18 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1114282018
  obj.č.305/2018 z 8.10.18
21.11.2018
  oprava terminálu na zadnom vchode do budovy Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  237.48,-
EUR
1114292018
  refundácia
21.11.2018
  Unimobunka NEKO-9/18 - CO  Centrum spol.činností THS BA
00398144
  3.39,-
EUR
1701772018
  UVS/165/2018/TB
20.11.2018
  ubyt.-strav.zahr.hostí-Kórej.deleg.28.10.-30.10.18  Centrum spoločných činností SA
00398144
  413.00,-
EUR
1114242018
  obj.č.309/2018 z 8.10.18
20.11.2018
  konzekut. tlmočenie na tlačovej konferencií-SASPRO  PERCIPIUM Professional
51308118
  100.00,-
EUR
1701852018
  Zmluva
20.11.2018
  odmena vypracov.hod.protokolu-SAS-ERC Visiting  Chumak Andrii Jun.-Prof.Dr.
  200.00,-
EUR
1114252018
  obj.č.333/2018 z 6.11.18
20.11.2018
  kontrola hasiacich prístrojov a hydran.- PLV BA  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  521.93,-
EUR
1701812018
  UVS/154/2018/FF
20.11.2018
  ZH - MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  490.50,-
EUR
1701802018
  UVS/113/2018/FF
20.11.2018
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  181.50,-
EUR
1701832018
  UVS/118/2018/FF
20.11.2018
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  49.50,-
EUR
1701822018
  UVS/120/2018/FF
20.11.2018
  ZH - MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  342.36,-
EUR
1701842018
  UVS/77/2018/FF
20.11.2018
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  123.60,-
EUR
1701782018
  UVS/168/2018/BI
20.11.2018
  ZPC-Bibová-21.11.18-22.11.18-Berlín-ERACOSYSMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  106.00,-
EUR
1701792018
  UVS/164/2018/BI
20.11.2018
  ZPC-Bibová-21.11.18-22.11.18-Berlín-ERACOSYSMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  209.00,-
EUR
1114232018
  Zmluva o výpožičke
19.11.2018
  výpož.streš.priest.kam.syst.el.en.-18.9.17-17.9.18  Ústav molekulárnej biológie
00166634
  64.24,-
EUR
1114222018
  obj.č.342/2018 z 9.11.18
19.11.2018
  Príp.konštrukcia,písmo,medaila SAV,tuš  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  140.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)