Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1702042018
  UVS/138/2018/FF
27.11.2018
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  228.90,-
EUR
1702062018
  UVS/140/2018/FF
27.11.2018
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  98.10,-
EUR
1702052018
  UVS/174/2018/FF
27.11.2018
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  270.00,-
EUR
1702072018
  ZS/179/2018/ZC
27.11.2018
  ZPC-poistenie-Černáková-27.11.2018  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1702082018
  OMS/180/2018/ZC
27.11.2018
  ZPC-Barančík-Madrid-27.11.18-29.11.18-ERA 4CS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  304.00,-
EUR
1152692018
  Zmluva
27.11.2018
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  785.90,-
EUR
1114482018
  0750901002
26.11.2018
  byt č.10-Dúbravska - 1/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1114492018
  0750901102
26.11.2018
  byt č.11-Dúbravska 1/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1114502018
  0750901202
26.11.2018
  byt č.10-Dúbravska - 1/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1114512018
  6020560112
26.11.2018
  byt Šancová - 12/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1114522018
  6020566031
26.11.2018
  byt Šancová - 12/2018  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1114542018
  4101454080
26.11.2018
  plyn - 12/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3690.00,-
EUR
1114562018
  4202105728
26.11.2018
  plyn 12/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  7767.00,-
EUR
1114532018
  Zmluva 701.04
26.11.2018
  Teplo za - 12/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2390.01,-
EUR
1114552018
  3110046793
26.11.2018
  záloha el.ener.- 12/2018 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1114422018
  3105265666
26.11.2018
  vyúčt.elektr.ener. 03.10.18-08.11.18-chata Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  92.00,-
EUR
1114452018
  obj.č.352/2018 z 16.11.18
26.11.2018
  Servis a čistenie kopírovac.stroja-kanc.308-Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  87.60,-
EUR
1114462018
  obj.č.358/2018 z 20.11.18
26.11.2018
  Servis a čistenie kopírovac.stroja-kanc.112-Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  42.00,-
EUR
1114472018
  obj.č.353/2018 z 16.11.18
26.11.2018
  Servis a čistenie kopírov.stroja-kanc.3,4,5-Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  162.00,-
EUR
1114572018
  Uznesenie
26.11.2018
  náhrada -nájom za užívanie pozemku-3237/3 -11/2018  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1114432018
  obj.č.330/2018 z 26.10.18
26.11.2018
  servis a prehliadka automat.dverí - PLV  Emos Alumatic. s.r.o.
31644716
  384.00,-
EUR
1114442018
  ZoD č.TS/14/0022-2
26.11.2018
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1114412018
  refundácia
23.11.2018
  refund. nákladov - komisia VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  100.00,-
EUR
1152662018
  Zmluva
23.11.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  802.74,-
EUR
1702002018
  odmena
23.11.2018
  vyplat.odmeny hodnot.protokolu-SAS-ERC Visiting  Baar H.J.M. van
  200.00,-
EUR
1702012018
  odmena
23.11.2018
  vypl.odmeny hodnot.protokolu -SAS-ERC-Visiting  Wim H. Willems Prof.,Dr.
  200.00,-
EUR
1114382018
  obj.č.325/2018 z 22.10.18
23.11.2018
  tlač stravncýh lístkov  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  2403.96,-
EUR
1114392018
  obj.č.360/2018 z 21.11.18
23.11.2018
  vyhotov. časopisu Akadémia, Správy SAV č.1-6/2018  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  11220.00,-
EUR
1152642018
  Zmluva
23.11.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  473.14,-
EUR
1152652018
  Zmluva
23.11.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  578.72,-
EUR
1114342018
  Z-č. 5611862837
23.11.2018
  PHM - 02.11.18-13.11.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  394.16,-
EUR
1114372018
  refundácia
23.11.2018
  refund. nákladov - komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  15.00,-
EUR
1114402018
  obj.č.318/2018 z 10.110.18
23.11.2018
  oprava práčky Whirpool AWZ514/D-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  213.71,-
EUR
1114332018
  
23.11.2018
  vrátené stravné lístky  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  -1532.16,-
EUR
1114362018
  obj.č.350/2018 z 16.11.18
23.11.2018
  laminátová podlaha kanc.č.315-Ú SAV  Gumparko s.r.o., Galanta
44054521
  1199.04,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)