Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2412
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1801242018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva spravodajca k proj.1250,0055,SASPR  Philip Walter Dr.
  210.00,-
EUR
1801232018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Hanslmeier Arnold Prof., Dr.
  180.00,-
EUR
1801082018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie-SASPRO  Kanovský Martin PhD.
  210.00,-
EUR
1801192018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Pavlovič Márius PhD.
  180.00,-
EUR
1801252018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie SASPRO  Eisterer Michael Dr.
  210.00,-
EUR
1801152018
  Príkazná zmluva
30.11.2018
  príkazná zmluva člena hodnot.komisie SAPRO  Sedláková Zdeňka Dr.
  240.00,-
EUR
1152722018
  Zmluva
30.11.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  938.40,-
EUR
1190122018
  obj.č.304/2018 z 8.10.18
29.11.2018
  uzemnenie vodovod. inštalácie budova Chem.ústav  MONTASPOL,s.r.o.
47569069
  14903.10,-
EUR
1114722018
  3108011310
29.11.2018
  vyúčt.elektr.energie- 01.11.18-12.11.18- Areál SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28266.07,-
EUR
1114782018
  obj.č.343/2018 z 9.11.18
29.11.2018
  revízia prenos.elektr.zariad.a bleskozv.  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  2343.60,-
EUR
1114732018
  Zmluva o dielo 02/2012/SZ/IHPE
29.11.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy-11/18-Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1114742018
  Zmluva o dielo 01/2012/SZ/IHPE
29.11.2018
  odbor.prehl.a serv.činnosť výťahy - 11/2018 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1114702018
  
28.11.2018
  odber tlače - I.Q.2019  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  782.70,-
EUR
1114692018
  
28.11.2018
  študents.súťaž-návrh za realiz.loga,Otvorená akad  VŠVU
00157805
  1300.00,-
EUR
1114632018
  obj.č.364/2018 z 26.11.2018
28.11.2018
  Samsung tablet Galaxy-predseda SAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  905.34,-
EUR
1114602018
  Ing.Kissová, Zadubanová
28.11.2018
  sem.-Záver roka 2018 a začiatok roka 19-štátn.pokl  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  174.00,-
EUR
1114682018
  
28.11.2018
  odber tlače SME-01.01.19-31.12.19-Ú SAV,DNV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  402.00,-
EUR
1114612018
  obj.č.340/2018 z 8.11.2018
28.11.2018
  čistiace potreby  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  9538.74,-
EUR
1114642018
  refundácia
28.11.2018
  ref.cestov-.nákladov-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  157.95,-
EUR
1114652018
  refundácia
28.11.2018
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  48.86,-
EUR
1114662018
  Zmluva
28.11.2018
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 12/2018-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1114672018
  Zmluva
28.11.2018
  spotr.el.nergie III.Q.2018-Areál SAV Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  20.63,-
EUR
1702102018
  02446/2018
28.11.2018
  ZH-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  646.20,-
EUR
1702112018
  
28.11.2018
  ZH-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  902.60,-
EUR
1114622018
  obj.č.332/2018 z 6.11.18
28.11.2018
  oprava nadokenných roliet s výmenou gurtní-Jaskov  Magula Milan - MIMA
13981706
  520.00,-
EUR
1702122018
  6025118
28.11.2018
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  558.00,-
EUR
1114712018
  obj.č.335/18 y 6.11.18
28.11.2018
  kontrola požiarnej nádrže-PLV  FIRETEAM
44839880
  60.00,-
EUR
1114582018
  obj.č.334/2018 z 6.11.18
27.11.2018
  kontrola požiarnych klapiek - PLV-BA  KLIMAK,s.r.o.
36545198
  2318.40,-
EUR
1152672018
  Zmluva
27.11.2018
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  729.49,-
EUR
1152702018
  Zmluva
27.11.2018
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  168.81,-
EUR
1152682018
  Zmluva
27.11.2018
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  204.00,-
EUR
1114592018
  
27.11.2018
  Manuál-pohotov.spol.person.aktualiz.november 2018  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  101.82,-
EUR
1702092018
  UVS/150/2018/LN
27.11.2018
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  463.80,-
EUR
1702032018
  UVS/136/2018/FF
27.11.2018
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  159.60,-
EUR
1702022018
  refundácia
27.11.2018
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  621.30,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)