Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5216812017
20.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  597.240,-
EUR
5216862017
20.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  42.090,-
EUR
5216802017
15.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.960,-
EUR
5216752017
15.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  150.890,-
EUR
5216762017
15.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.180,-
EUR
5216782017
15.11.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.240,-
EUR
5216772017
15.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  36.840,-
EUR
5216792017
15.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  42.630,-
EUR
5216642017
14.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  62.730,-
EUR
5216622017
14.11.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  135.650,-
EUR
5216512017
14.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5216652017
14.11.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  163.030,-
EUR
5216502017
14.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5216742017
14.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.860,-
EUR
5216492017
14.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5216712017
14.11.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  222.520,-
EUR
5216562017
14.11.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  26.120,-
EUR
5216732017
14.11.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  142.410,-
EUR
5216542017
14.11.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5270702017
14.11.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  14.290,-
EUR
5216632017
14.11.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  281.110,-
EUR
5216602017
14.11.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  43.710,-
EUR
5216722017
14.11.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  3828.940,-
EUR
5216592017
14.11.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  88.740,-
EUR
5216702017
14.11.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  40.590,-
EUR
5216612017
14.11.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  164.550,-
EUR
5216672017
14.11.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  31.000,-
EUR
5216662017
14.11.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  31.340,-
EUR
5216552017
14.11.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  62.660,-
EUR
5216692017
14.11.2017
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  27.460,-
EUR
5216682017
14.11.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  100.630,-
EUR
5216572017
14.11.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  96.590,-
EUR
5216582017
14.11.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  146.160,-
EUR
5216482017
14.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5216532017
14.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.950,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)