Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5216882017
22.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1065.360,-
EUR
5217092017
22.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  617.140,-
EUR
5216872017
22.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  13667.450,-
EUR
5216942017
22.11.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  793.820,-
EUR
5216932017
22.11.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  579.150,-
EUR
5216972017
22.11.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  1033.430,-
EUR
5216902017
22.11.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  54.350,-
EUR
5216922017
22.11.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  324.990,-
EUR
5217002017
22.11.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  1559.270,-
EUR
5216952017
22.11.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  258.930,-
EUR
5216992017
22.11.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  845.750,-
EUR
5217042017
22.11.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  598.300,-
EUR
5216962017
22.11.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  152.570,-
EUR
5120302017
22.11.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  30.000,-
EUR
5216912017
22.11.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  5535.760,-
EUR
5217062017
22.11.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  369.480,-
EUR
5217082017
22.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1281.300,-
EUR
5217102017
22.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  122.530,-
EUR
5160412017
22.11.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  63.630,-
EUR
5216982017
22.11.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  685.370,-
EUR
5120282017
22.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  60.000,-
EUR
5217112017
22.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  136.060,-
EUR
5217122017
22.11.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  12.810,-
EUR
5216892017
22.11.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  1228.070,-
EUR
5217052017
22.11.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  22.880,-
EUR
5120292017
22.11.2017
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  270.000,-
EUR
5160422017
22.11.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  33.430,-
EUR
5217032017
22.11.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  98.310,-
EUR
5217012017
22.11.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  1651.050,-
EUR
5217132017
22.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  214.150,-
EUR
5217022017
22.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  146.230,-
EUR
5216852017
20.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  170.300,-
EUR
5216842017
20.11.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  0.870,-
EUR
5216832017
20.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  131.140,-
EUR
5216822017
20.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  137.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)