Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5217322017
23.11.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1000.000,-
EUR
5261482017
23.11.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  312.200,-
EUR
5217182017
23.11.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  20150.000,-
EUR
5261412017
23.11.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  160.560,-
EUR
5217222017
23.11.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  2700.000,-
EUR
5261452017
23.11.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  526.280,-
EUR
5217212017
23.11.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  1200.000,-
EUR
5261352017
23.11.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  1106.080,-
EUR
5217312017
23.11.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  6000.000,-
EUR
5217242017
23.11.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  1000.000,-
EUR
5261282017
23.11.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  731.440,-
EUR
5261392017
23.11.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  615.480,-
EUR
5217232017
23.11.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  2500.000,-
EUR
5217252017
23.11.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  3500.000,-
EUR
5270762017
23.11.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  142.740,-
EUR
5261382017
23.11.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  196.240,-
EUR
5261372017
23.11.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  89.200,-
EUR
5217302017
23.11.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  200.000,-
EUR
5261292017
23.11.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  62.440,-
EUR
5261492017
23.11.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  535.200,-
EUR
5217162017
23.11.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  750.000,-
EUR
5217262017
23.11.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  1800.000,-
EUR
5261402017
23.11.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  615.480,-
EUR
5261362017
23.11.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  749.280,-
EUR
5217192017
23.11.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  2400.000,-
EUR
5217202017
23.11.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  1300.000,-
EUR
5261422017
23.11.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  740.360,-
EUR
5270712017
23.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  244.230,-
EUR
5261442017
23.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2756.280,-
EUR
5217152017
23.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  7000.000,-
EUR
5270752017
23.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  79.620,-
EUR
5261502017
23.11.2017
  Centrum biológie rastl.a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  829.560,-
EUR
5217072017
22.11.2017
  Centrum biológie rastl.a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  661.620,-
EUR
5217142017
22.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  71.330,-
EUR
5120312017
22.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  45.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)