Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5217412017
29.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  5.610,-
EUR
5217432017
29.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  6.970,-
EUR
5217482017
29.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  16.960,-
EUR
5217382017
28.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  58.440,-
EUR
5217352017
28.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  47.010,-
EUR
5217362017
28.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  45.000,-
EUR
5217372017
28.11.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  0.300,-
EUR
5217342017
28.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  204.960,-
EUR
5217392017
28.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  14.440,-
EUR
5241042017
27.11.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5241012017
27.11.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5241002017
27.11.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5241022017
27.11.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5241032017
27.11.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5240972017
27.11.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240992017
27.11.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240982017
27.11.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5120322017
24.11.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  390.000,-
EUR
5261332017
23.11.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  954.440,-
EUR
5217272017
23.11.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  4100.000,-
EUR
5261322017
23.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  490.600,-
EUR
5270722017
23.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  62.770,-
EUR
5217282017
23.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  1400.000,-
EUR
5217292017
23.11.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  500.000,-
EUR
5261342017
23.11.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  517.360,-
EUR
5261302017
23.11.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  13.380,-
EUR
5261512017
23.11.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  392.480,-
EUR
5217172017
23.11.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  4000.000,-
EUR
5270742017
23.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  17.140,-
EUR
5261432017
23.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  303.280,-
EUR
5261312017
23.11.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  990.120,-
EUR
5217332017
23.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  700.000,-
EUR
5261472017
23.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  686.840,-
EUR
5270732017
23.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  67.010,-
EUR
5261462017
23.11.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  963.360,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)