Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5230112017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  178.000,-
EUR
5260072017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  38.710,-
EUR
5260082017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  120.000,-
EUR
5240022017
04.01.2017
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5240052017
04.01.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240102017
04.01.2017
  Marta Pichová, s.r.o.  Bratislava
47481153
  39.720,-
EUR
5220062017
04.01.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  1374.000,-
EUR
5230072017
04.01.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  240.000,-
EUR
5260042017
04.01.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  60.000,-
EUR
5210102017
04.01.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  113.590,-
EUR
5240062017
04.01.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5210042017
04.01.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5260012017
04.01.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5220042017
04.01.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5230042017
04.01.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5260032017
04.01.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  80.000,-
EUR
5230022017
04.01.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  292.000,-
EUR
5220022017
04.01.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  3438.060,-
EUR
5210092017
04.01.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  470.000,-
EUR
5210112017
04.01.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  427.000,-
EUR
5260052017
04.01.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  240.000,-
EUR
5220052017
04.01.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  4431.320,-
EUR
5230082017
04.01.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  779.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)