Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110062017
05.01.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  792.000,-
EUR
5110042017
05.01.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  636.900,-
EUR
5110142017
05.01.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  656.700,-
EUR
5110132017
05.01.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  848.100,-
EUR
5110122017
05.01.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  250.800,-
EUR
5110032017
05.01.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  396.000,-
EUR
5110102017
05.01.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  221.100,-
EUR
5240082017
04.01.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5220072017
04.01.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  534.000,-
EUR
5220082017
04.01.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  270.000,-
EUR
5210062017
04.01.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5220012017
04.01.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230012017
04.01.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5240072017
04.01.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5220092017
04.01.2017
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  1598.000,-
EUR
5210012017
04.01.2017
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  523.000,-
EUR
5230092017
04.01.2017
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  200.000,-
EUR
5260062017
04.01.2017
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  100.000,-
EUR
5210052017
04.01.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5230032017
04.01.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5220032017
04.01.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5260022017
04.01.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5240042017
04.01.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240032017
04.01.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240012017
04.01.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5210082017
04.01.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230062017
04.01.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230052017
04.01.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5210072017
04.01.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5240092017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  39.840,-
EUR
5220102017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  373.650,-
EUR
5220112017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  1158.300,-
EUR
5210022017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  43.550,-
EUR
5210032017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  135.000,-
EUR
5230102017
04.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  57.420,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)