Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210382017
23.01.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  3082.670,-
EUR
5210332017
23.01.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  883.590,-
EUR
5210452017
23.01.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  50.780,-
EUR
5270042017
19.01.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  16.300,-
EUR
5270022017
19.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  58.680,-
EUR
5270032017
19.01.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  48.820,-
EUR
5270012017
19.01.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  113.340,-
EUR
5270052017
19.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  170.310,-
EUR
5270062017
19.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  38.420,-
EUR
5210172017
11.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  7447.730,-
EUR
5210222017
11.01.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  524.830,-
EUR
5210182017
11.01.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  208.410,-
EUR
5210212017
11.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  2123.670,-
EUR
5210192017
11.01.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  1635.360,-
EUR
5210202017
11.01.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  10.820,-
EUR
5210142017
09.01.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  34.820,-
EUR
5210152017
09.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  45.220,-
EUR
5210132017
09.01.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5210162017
09.01.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5210122017
09.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5220172017
05.01.2017
  Grueber Gerhard Ing.  Bratislava
7507218089
  47.500,-
EUR
5220132017
05.01.2017
  Kabzanová Teodora  Bratislava
6057016141
  46.670,-
EUR
5220142017
05.01.2017
  Danev Miroslav Ing.  Bratislava - Záhorská Bystrica
6403136795
  46.670,-
EUR
5220182017
05.01.2017
  Grueberová Silvia  Bratislava
7655076110
  47.500,-
EUR
5220192017
05.01.2017
  Šajtlava Peter  Bratislava
5609086329
  100.000,-
EUR
5220152017
05.01.2017
  KABZAN Juraj Ing.  Bratislava
6108176327
  95.000,-
EUR
5220122017
05.01.2017
  Danevová Štefánia  Bratislava
386012096
  46.660,-
EUR
5220162017
05.01.2017
  KISS Otto  Bratislava
330720786
  95.000,-
EUR
5110092017
05.01.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2098.800,-
EUR
5110052017
05.01.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  1564.200,-
EUR
5110012017
05.01.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1884.300,-
EUR
5110072017
05.01.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  603.900,-
EUR
5110112017
05.01.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  254.100,-
EUR
5110082017
05.01.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  46.200,-
EUR
5110022017
05.01.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  646.800,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)