Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210572017
25.01.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  34.820,-
EUR
5210512017
25.01.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  36.270,-
EUR
5210582017
25.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  45.220,-
EUR
5210522017
25.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  47.100,-
EUR
5210502017
25.01.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  37.890,-
EUR
5210562017
25.01.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5270072017
25.01.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  42.730,-
EUR
5210482017
25.01.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  -1600.000,-
EUR
5210542017
25.01.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  192.000,-
EUR
5210492017
25.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  165.180,-
EUR
5210552017
25.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5210532017
25.01.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.640,-
EUR
5210592017
25.01.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5210472017
23.01.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  16.300,-
EUR
5210432017
23.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  231.250,-
EUR
5210242017
23.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1786.890,-
EUR
5210262017
23.01.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  1523.720,-
EUR
5210422017
23.01.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  -30.440,-
EUR
5210302017
23.01.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  246.850,-
EUR
5210352017
23.01.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  2783.580,-
EUR
5210312017
23.01.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  -357.600,-
EUR
5210232017
23.01.2017
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  2251.280,-
EUR
5210342017
23.01.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  521.110,-
EUR
5210402017
23.01.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  2288.060,-
EUR
5210252017
23.01.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  46.700,-
EUR
5210272017
23.01.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  894.260,-
EUR
5210282017
23.01.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  -406.290,-
EUR
5210322017
23.01.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  1854.980,-
EUR
5210292017
23.01.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  87.840,-
EUR
5210442017
23.01.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  53.050,-
EUR
5210362017
23.01.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  2098.350,-
EUR
5210372017
23.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  1581.110,-
EUR
5210462017
23.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  65.940,-
EUR
5210392017
23.01.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  215.710,-
EUR
5210412017
23.01.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  14.200,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)