Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210852017
26.01.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  67.900,-
EUR
5210892017
26.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  433.460,-
EUR
5210612017
26.01.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  250.850,-
EUR
5210842017
26.01.2017
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  323.580,-
EUR
5210882017
26.01.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  263.130,-
EUR
5210792017
26.01.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  3.990,-
EUR
5210942017
26.01.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  -237.130,-
EUR
5210832017
26.01.2017
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  1024.880,-
EUR
5210812017
26.01.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  -2293.330,-
EUR
5210632017
26.01.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  56.820,-
EUR
5210862017
26.01.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -6.310,-
EUR
5210822017
26.01.2017
  K.R.S., s.r.o.  Bratislava
35696583
  -53.440,-
EUR
5210802017
26.01.2017
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  -1209.450,-
EUR
5210602017
26.01.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  153.390,-
EUR
5210652017
26.01.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  -38.970,-
EUR
5210742017
26.01.2017
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  26.430,-
EUR
5210772017
26.01.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  65.470,-
EUR
5210642017
26.01.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  -8.810,-
EUR
5210782017
26.01.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  -7.670,-
EUR
5210732017
26.01.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  11.040,-
EUR
5210622017
26.01.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  125.380,-
EUR
5210762017
26.01.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  1730.500,-
EUR
5210672017
26.01.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  52.180,-
EUR
5210702017
26.01.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  127.830,-
EUR
5210752017
26.01.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  692.080,-
EUR
5210662017
26.01.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  -0.820,-
EUR
5210692017
26.01.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  18.360,-
EUR
5210902017
26.01.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  -0.570,-
EUR
5210712017
26.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  52.430,-
EUR
5210922017
26.01.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  123.600,-
EUR
5210722017
26.01.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  92.120,-
EUR
5160022017
26.01.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  45.130,-
EUR
5210912017
26.01.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  95.180,-
EUR
5210682017
26.01.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  297.100,-
EUR
5160012017
26.01.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  144.780,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)