Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211222017
03.02.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  1891.830,-
EUR
5211242017
03.02.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  11.960,-
EUR
5260132017
03.02.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  70.280,-
EUR
5211212017
03.02.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  2513.150,-
EUR
5230182017
03.02.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5211202017
03.02.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2013.790,-
EUR
5211182017
02.02.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  5853.300,-
EUR
5110242017
02.02.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1772.100,-
EUR
5110192017
02.02.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  937.200,-
EUR
5211162017
02.02.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  3388.720,-
EUR
5110262017
02.02.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1696.200,-
EUR
5110212017
02.02.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  590.700,-
EUR
5211122017
02.02.2017
  Ústav experimentálnej fyziky SAV  Košice
00166812
  3592.940,-
EUR
5110222017
02.02.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  679.800,-
EUR
5110292017
02.02.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  264.000,-
EUR
5110272017
02.02.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  224.400,-
EUR
5110172017
02.02.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  108.900,-
EUR
5110282017
02.02.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  174.900,-
EUR
5211102017
02.02.2017
  Ústav geotechniky SAV  Košice
00166553
  553.680,-
EUR
5211142017
02.02.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  8766.000,-
EUR
5110232017
02.02.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  56.100,-
EUR
5110162017
02.02.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  412.500,-
EUR
5211092017
02.02.2017
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  4643.400,-
EUR
5211172017
02.02.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  2590.130,-
EUR
5110182017
02.02.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  462.000,-
EUR
5110252017
02.02.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  389.400,-
EUR
5110152017
02.02.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  49.500,-
EUR
5110202017
02.02.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  396.000,-
EUR
5211152017
02.02.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  652.110,-
EUR
5211112017
02.02.2017
  Technicka univerzita v Košiciach  Košice
00397610
  271.240,-
EUR
5211132017
02.02.2017
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  798.290,-
EUR
5260112017
01.02.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  80.000,-
EUR
5230162017
01.02.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  292.000,-
EUR
5220242017
01.02.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  3438.060,-
EUR
5211062017
01.02.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  470.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)