Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211312017
06.02.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5211262017
06.02.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5260362017
06.02.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  289.560,-
EUR
5260382017
06.02.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  335.280,-
EUR
5260162017
06.02.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  11.430,-
EUR
5260182017
06.02.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  419.100,-
EUR
5211282017
06.02.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  16.960,-
EUR
5211332017
06.02.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5260202017
06.02.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  441.960,-
EUR
5211272017
06.02.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  13.060,-
EUR
5260312017
06.02.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  259.080,-
EUR
5260172017
06.02.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  845.820,-
EUR
5211322017
06.02.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5260262017
06.02.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  525.780,-
EUR
5260282017
06.02.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  632.460,-
EUR
5260222017
06.02.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  640.080,-
EUR
5260152017
06.02.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  53.340,-
EUR
5260272017
06.02.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  137.160,-
EUR
5260352017
06.02.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  457.200,-
EUR
5260232017
06.02.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  76.200,-
EUR
5260212017
06.02.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  944.880,-
EUR
5260142017
06.02.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  624.840,-
EUR
5260322017
06.02.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  449.580,-
EUR
5260372017
06.02.2017
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  708.660,-
EUR
5260242017
06.02.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  167.640,-
EUR
5260292017
06.02.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  525.780,-
EUR
5260342017
06.02.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  266.700,-
EUR
5260332017
06.02.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  822.960,-
EUR
5211292017
06.02.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5211342017
06.02.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5260302017
06.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2354.580,-
EUR
5211252017
06.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5211302017
06.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5211192017
03.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  24859.240,-
EUR
5211232017
03.02.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  607.480,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)