Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5240212017
01.03.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240192017
01.03.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5160052017
28.02.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  24.870,-
EUR
5160062017
28.02.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  31.570,-
EUR
5120032017
27.02.2017
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  180.000,-
EUR
5120022017
27.02.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  170.000,-
EUR
5120012017
27.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.000,-
EUR
5211522017
27.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  72577.360,-
EUR
5211462017
23.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  333.610,-
EUR
5211512017
23.02.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  23.510,-
EUR
5211472017
23.02.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  76.530,-
EUR
5211502017
23.02.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  95.130,-
EUR
5211482017
23.02.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  73.250,-
EUR
5211492017
23.02.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  0.480,-
EUR
5211452017
23.02.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  17000.000,-
EUR
5270122017
21.02.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  112.160,-
EUR
5270102017
21.02.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  19.930,-
EUR
5270082017
21.02.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  54.010,-
EUR
5270092017
21.02.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  68.030,-
EUR
5270132017
21.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  195.410,-
EUR
5270112017
21.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  37.420,-
EUR
5220252017
15.02.2017
  Horváth Martin  Bratislava
7010286272
  82.850,-
EUR
5211392017
08.02.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5211432017
08.02.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5211402017
08.02.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5211422017
08.02.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5160042017
08.02.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  69.120,-
EUR
5211412017
08.02.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5160032017
08.02.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  54.470,-
EUR
5211442017
08.02.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5211352017
07.02.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  73.080,-
EUR
5211362017
07.02.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  13.360,-
EUR
5211372017
07.02.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  8.360,-
EUR
5211382017
07.02.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  1.950,-
EUR
5260192017
06.02.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  815.340,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)