Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5120332017
07.12.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  60.000,-
EUR
5217772017
07.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5217832017
07.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  67.460,-
EUR
5217722017
07.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5217852017
07.12.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  0.430,-
EUR
5217842017
07.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  64.580,-
EUR
5217782017
07.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5217732017
07.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  34.820,-
EUR
5217712017
07.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5217762017
07.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5217822017
07.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  294.110,-
EUR
5217802017
07.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5217752017
07.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5217872017
07.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  20.730,-
EUR
5217702017
06.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5217662017
06.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5217672017
06.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5217682017
06.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5111512017
06.12.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  402.600,-
EUR
5111472017
06.12.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  165.000,-
EUR
5217692017
06.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5111452017
06.12.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  204.600,-
EUR
5111522017
06.12.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  623.700,-
EUR
5111432017
06.12.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  115.500,-
EUR
5111532017
06.12.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  145.200,-
EUR
5111482017
06.12.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  481.800,-
EUR
5111462017
06.12.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  148.500,-
EUR
5111502017
06.12.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  174.900,-
EUR
5111442017
06.12.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  379.500,-
EUR
5111542017
06.12.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  16.500,-
EUR
5111422017
06.12.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  66.000,-
EUR
5111492017
06.12.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  33.000,-
EUR
5217522017
01.12.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5230962017
01.12.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5261522017
01.12.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)