Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270202017
17.03.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  38.760,-
EUR
5220312017
17.03.2017
  IBM International Services  Bratislava
35852631
  180.000,-
EUR
5120052017
16.03.2017
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  720.000,-
EUR
5120042017
16.03.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  30.000,-
EUR
5270152017
15.03.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5211752017
15.03.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5211732017
15.03.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5211712017
15.03.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5211722017
15.03.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5211742017
15.03.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5211702017
15.03.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5160072017
13.03.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  64.690,-
EUR
5160082017
13.03.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  20.840,-
EUR
5270142017
13.03.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  18.950,-
EUR
5260442017
06.03.2017
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  37.300,-
EUR
5211682017
06.03.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  16.960,-
EUR
5211662017
06.03.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5211672017
06.03.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  13.060,-
EUR
5211652017
06.03.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5260432017
06.03.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  4.980,-
EUR
5260452017
06.03.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  16.580,-
EUR
5211692017
06.03.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5260462017
06.03.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  31.330,-
EUR
5260422017
06.03.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  27.400,-
EUR
5110362017
03.03.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  458.700,-
EUR
5110302017
03.03.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1956.900,-
EUR
5110382017
03.03.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1900.800,-
EUR
5110342017
03.03.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  1392.600,-
EUR
5110372017
03.03.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  910.800,-
EUR
5110432017
03.03.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  178.200,-
EUR
5211642017
03.03.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  17000.000,-
EUR
5110322017
03.03.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  290.400,-
EUR
5110422017
03.03.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  231.000,-
EUR
5110402017
03.03.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  231.000,-
EUR
5110392017
03.03.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  85.800,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)