Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5160112017
30.03.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  23.920,-
EUR
5220392017
30.03.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  534.000,-
EUR
5230292017
29.03.2017
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  165.000,-
EUR
5220342017
29.03.2017
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  235.000,-
EUR
5160092017
29.03.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  78.280,-
EUR
5160102017
29.03.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  35.570,-
EUR
5220362017
29.03.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  4431.320,-
EUR
5230262017
29.03.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  779.000,-
EUR
5211782017
29.03.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  427.000,-
EUR
5260492017
29.03.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  240.000,-
EUR
5220322017
29.03.2017
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  325.000,-
EUR
5230282017
29.03.2017
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  222.000,-
EUR
5260472017
29.03.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  60.000,-
EUR
5220332017
29.03.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  1374.000,-
EUR
5230252017
29.03.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  240.000,-
EUR
5211762017
29.03.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  113.590,-
EUR
5260482017
29.03.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  120.000,-
EUR
5230272017
29.03.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  178.000,-
EUR
5211772017
29.03.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  135.000,-
EUR
5220352017
29.03.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  1158.300,-
EUR
5240312017
28.03.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240282017
28.03.2017
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5240322017
28.03.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5120062017
28.03.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  150.000,-
EUR
5120072017
28.03.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  340.000,-
EUR
5240292017
28.03.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240272017
28.03.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240302017
28.03.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240342017
28.03.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5240332017
28.03.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5270212017
17.03.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  117.740,-
EUR
5270182017
17.03.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  58.870,-
EUR
5270172017
17.03.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  126.740,-
EUR
5270192017
17.03.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  16.680,-
EUR
5270162017
17.03.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  175.640,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)