Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110542017
04.04.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  392.700,-
EUR
5110492017
04.04.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  363.000,-
EUR
5230322017
03.04.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5260502017
03.04.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5211812017
03.04.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5220432017
03.04.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5220442017
03.04.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230312017
03.04.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5211822017
03.04.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5211962017
03.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  8.270,-
EUR
5211902017
03.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  195.680,-
EUR
5211852017
03.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5211912017
03.04.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.470,-
EUR
5211972017
03.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  10.740,-
EUR
5211922017
03.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  254.110,-
EUR
5211862017
03.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5211842017
03.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5211892017
03.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  204.420,-
EUR
5211952017
03.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  8.640,-
EUR
5211832017
03.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5211882017
03.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  891.180,-
EUR
5211942017
03.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  37.660,-
EUR
5260522017
03.04.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5220422017
03.04.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5230302017
03.04.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5211802017
03.04.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5211932017
03.04.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  62.800,-
EUR
5211982017
03.04.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  2.650,-
EUR
5211872017
03.04.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5260512017
03.04.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5230332017
03.04.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5211792017
03.04.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5220412017
03.04.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5220402017
31.03.2017
  Národná dialničná spoločnosť, a.s.  Bratislava
35919001
  60.000,-
EUR
5160122017
30.03.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  30.360,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)