Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5212082017
20.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  324.800,-
EUR
5212132017
20.04.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  22.890,-
EUR
5212112017
20.04.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  0.470,-
EUR
5212102017
20.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  71.320,-
EUR
5212092017
20.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  74.500,-
EUR
5212122017
20.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  92.610,-
EUR
5160142017
18.04.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  35.410,-
EUR
5160132017
18.04.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  27.900,-
EUR
5212072017
18.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  21829.240,-
EUR
5240352017
12.04.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  39.840,-
EUR
5120092017
12.04.2017
  Centrum biológie rastl.a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  160.000,-
EUR
5120082017
12.04.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  240.000,-
EUR
5212062017
11.04.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5212032017
11.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5212042017
11.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5212022017
11.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5212052017
11.04.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5212012017
11.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5212002017
04.04.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230352017
04.04.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5110532017
04.04.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1557.600,-
EUR
5110482017
04.04.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  1046.100,-
EUR
5110552017
04.04.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1471.800,-
EUR
5211992017
04.04.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230342017
04.04.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5110502017
04.04.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  425.700,-
EUR
5110572017
04.04.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  181.500,-
EUR
5110462017
04.04.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  313.500,-
EUR
5110582017
04.04.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  217.800,-
EUR
5110512017
04.04.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  610.500,-
EUR
5110562017
04.04.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  306.900,-
EUR
5110452017
04.04.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  326.700,-
EUR
5110522017
04.04.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  69.300,-
EUR
5110442017
04.04.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  49.500,-
EUR
5110472017
04.04.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  310.200,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)