Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5212262017
26.04.2017
  Centrum biológie rastl.a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  4198.410,-
EUR
5212602017
26.04.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  -141.050,-
EUR
5212592017
26.04.2017
  S & G, spol. s r.o.  Bratislava
35777133
  -254.790,-
EUR
5212392017
26.04.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  157.600,-
EUR
5212532017
26.04.2017
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  1004.210,-
EUR
5212542017
26.04.2017
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  319.590,-
EUR
5212582017
26.04.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  29.150,-
EUR
5212312017
26.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2236.520,-
EUR
5212272017
26.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  26193.630,-
EUR
5212202017
25.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  18447.120,-
EUR
5212212017
25.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  193.590,-
EUR
5212252017
25.04.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  13.640,-
EUR
5212232017
25.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  42.510,-
EUR
5212222017
25.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  44.410,-
EUR
5212242017
25.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  55.200,-
EUR
5270232017
24.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  83.510,-
EUR
5212182017
24.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  6718.820,-
EUR
5270242017
24.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  64.960,-
EUR
5212152017
24.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  5405.010,-
EUR
5212162017
24.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  5173.920,-
EUR
5270252017
24.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  18.540,-
EUR
5212172017
24.04.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  34.240,-
EUR
5270272017
24.04.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  120.160,-
EUR
5240362017
24.04.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240392017
24.04.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240382017
24.04.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240422017
24.04.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5240432017
24.04.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5212192017
24.04.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1660.450,-
EUR
5270262017
24.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  40.000,-
EUR
5270222017
24.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.180,-
EUR
5212142017
24.04.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  23562.930,-
EUR
5240402017
24.04.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240372017
24.04.2017
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5240412017
24.04.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)