Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260532017
02.05.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5220472017
02.05.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5212672017
02.05.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5220482017
02.05.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230372017
02.05.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5270282017
27.04.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  21.500,-
EUR
5212612017
26.04.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  -1929.880,-
EUR
5212302017
26.04.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  37003.070,-
EUR
5212552017
26.04.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -20.820,-
EUR
5212522017
26.04.2017
  K.R.S., s.r.o.  Bratislava
35696583
  -263.630,-
EUR
5212572017
26.04.2017
  A LIANG s.r.o., Bratislava  Bratislava
44066457
  -485.850,-
EUR
5212512017
26.04.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  4918.900,-
EUR
5212362017
26.04.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  7151.480,-
EUR
5212632017
26.04.2017
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  79.730,-
EUR
5212422017
26.04.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  7692.920,-
EUR
5212342017
26.04.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  9548.030,-
EUR
5212292017
26.04.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  2340.800,-
EUR
5212322017
26.04.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  2443.640,-
EUR
5212562017
26.04.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  492.010,-
EUR
5212412017
26.04.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  9650.310,-
EUR
5212442017
26.04.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  4300.530,-
EUR
5212492017
26.04.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  25800.840,-
EUR
5212402017
26.04.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  4104.500,-
EUR
5212452017
26.04.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  12897.930,-
EUR
5212282017
26.04.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  20171.400,-
EUR
5212502017
26.04.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  40.130,-
EUR
5212482017
26.04.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  2145.170,-
EUR
5212472017
26.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  8370.660,-
EUR
5212382017
26.04.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  637.730,-
EUR
5212332017
26.04.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  513.030,-
EUR
5212462017
26.04.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  15631.490,-
EUR
5212372017
26.04.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  3.250,-
EUR
5212352017
26.04.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  491.090,-
EUR
5212432017
26.04.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  10088.920,-
EUR
5212622017
26.04.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  -586.390,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)