Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110712017
04.05.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  204.600,-
EUR
5110602017
04.05.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  148.500,-
EUR
5110722017
04.05.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  214.500,-
EUR
5110652017
04.05.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  825.000,-
EUR
5110692017
04.05.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  247.500,-
EUR
5110702017
04.05.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  85.800,-
EUR
5110592017
04.05.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  303.600,-
EUR
5110612017
04.05.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  376.200,-
EUR
5110662017
04.05.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  541.200,-
EUR
5110632017
04.05.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  528.000,-
EUR
5140012017
03.05.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  100.000,-
EUR
5212722017
03.05.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  16.960,-
EUR
5212782017
03.05.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  1815.780,-
EUR
5212752017
03.05.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1460.720,-
EUR
5212702017
03.05.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5212762017
03.05.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  1398.270,-
EUR
5212712017
03.05.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  13.060,-
EUR
5212772017
03.05.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  9.250,-
EUR
5212792017
03.05.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  448.740,-
EUR
5212732017
03.05.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5212692017
03.05.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5212742017
03.05.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  6367.960,-
EUR
5260552017
02.05.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5230362017
02.05.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5220462017
02.05.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5212652017
02.05.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5220452017
02.05.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5212642017
02.05.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5260542017
02.05.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5230392017
02.05.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5160152017
02.05.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  83.630,-
EUR
5212682017
02.05.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2800.000,-
EUR
5160162017
02.05.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  57.570,-
EUR
5212662017
02.05.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5230382017
02.05.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)