Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5212962017
25.05.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5120112017
25.05.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  330.000,-
EUR
5130012017
25.05.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  200.000,-
EUR
5240502017
24.05.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5240512017
24.05.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5240442017
24.05.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240472017
24.05.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240462017
24.05.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240482017
24.05.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240452017
24.05.2017
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  46.480,-
EUR
5240492017
24.05.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5212942017
22.05.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  17783.180,-
EUR
5212932017
17.05.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  324.000,-
EUR
5212872017
09.05.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5120102017
09.05.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  170.000,-
EUR
5212832017
09.05.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5212892017
09.05.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5212852017
09.05.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5212912017
09.05.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5212842017
09.05.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5212902017
09.05.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5212882017
09.05.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5212822017
09.05.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5212862017
09.05.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5212922017
09.05.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5220502017
04.05.2017
  Fogašová Slávka  Bratislava
  360.000,-
EUR
5220492017
04.05.2017
  Partl František  Bratislava
  360.000,-
EUR
5110642017
04.05.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  448.800,-
EUR
5110682017
04.05.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1699.500,-
EUR
5230402017
04.05.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5212802017
04.05.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5110672017
04.05.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1653.300,-
EUR
5212812017
04.05.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230412017
04.05.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5110622017
04.05.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  838.200,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)