Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110822017
02.06.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  82.500,-
EUR
5110782017
02.06.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  379.500,-
EUR
5110812017
02.06.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  221.100,-
EUR
5110752017
02.06.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  488.400,-
EUR
5213022017
01.06.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5230442017
01.06.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5260562017
01.06.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5220552017
01.06.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5230432017
01.06.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5213032017
01.06.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5220562017
01.06.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5120122017
01.06.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  340.000,-
EUR
5213002017
01.06.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5220532017
01.06.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5260572017
01.06.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5230452017
01.06.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5260582017
01.06.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5220542017
01.06.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5230422017
01.06.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5213012017
01.06.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5240522017
31.05.2017
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  -46.480,-
EUR
5240532017
31.05.2017
  IMPAX Trading, spol. s r.o.  Bratislava
01230123
  -46.480,-
EUR
5130022017
29.05.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  320.000,-
EUR
5270342017
26.05.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  113.550,-
EUR
5270302017
26.05.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  58.780,-
EUR
5270312017
26.05.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  62.580,-
EUR
5270322017
26.05.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  16.280,-
EUR
5220522017
26.05.2017
  Slovenská komora architektov  Bratislava
30778981
  700.000,-
EUR
5270332017
26.05.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  41.780,-
EUR
5270292017
26.05.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  168.910,-
EUR
5220512017
26.05.2017
  IBM International Services  Bratislava
35852631
  120.000,-
EUR
5212992017
25.05.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5212952017
25.05.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5212972017
25.05.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  13.060,-
EUR
5212982017
25.05.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  16.960,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)