Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5218162017
12.12.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  187.290,-
EUR
5218012017
12.12.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  18.800,-
EUR
5218192017
12.12.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  156.830,-
EUR
5218112017
12.12.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  30.330,-
EUR
5218122017
12.12.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  25.050,-
EUR
5218002017
12.12.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  47.010,-
EUR
5218032017
12.12.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  65.620,-
EUR
5218142017
12.12.2017
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  26.580,-
EUR
5218132017
12.12.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  72.330,-
EUR
5218022017
12.12.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  80.200,-
EUR
5218052017
12.12.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  42.300,-
EUR
5218172017
12.12.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  3498.510,-
EUR
5218082017
12.12.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  151.260,-
EUR
5218042017
12.12.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  95.880,-
EUR
5218152017
12.12.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  210.620,-
EUR
5217972017
11.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  9.420,-
EUR
5217952017
11.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  7.580,-
EUR
5217962017
11.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  7.250,-
EUR
5217942017
11.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  33.040,-
EUR
5217982017
11.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  2.330,-
EUR
5217932017
08.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  69.700,-
EUR
5217882017
08.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  989.100,-
EUR
5217902017
08.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  217.180,-
EUR
5217912017
08.12.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.440,-
EUR
5217892017
08.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  226.890,-
EUR
5160432017
08.12.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.570,-
EUR
5217922017
08.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  282.030,-
EUR
5160442017
08.12.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  10.880,-
EUR
5130132017
08.12.2017
  Ústav štátu a práva SAV  Bratislava
00167037
  320.000,-
EUR
5270772017
08.12.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.060,-
EUR
5217812017
07.12.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5120342017
07.12.2017
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  270.000,-
EUR
5217862017
07.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  83.860,-
EUR
5217742017
07.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  45.220,-
EUR
5217792017
07.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)