Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213202017
13.06.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5213182017
13.06.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5213192017
13.06.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5213222017
13.06.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5130032017
12.06.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  120.000,-
EUR
5213142017
08.06.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.150,-
EUR
5213132017
08.06.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  174.100,-
EUR
5213152017
08.06.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  226.100,-
EUR
5213122017
08.06.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  181.850,-
EUR
5213162017
08.06.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  55.850,-
EUR
5213112017
08.06.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  792.850,-
EUR
5213062017
07.06.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5213102017
07.06.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5220572017
07.06.2017
  Národná dialničná spoločnosť, a.s.  Bratislava
35919001
  420.000,-
EUR
5213072017
07.06.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5213092017
07.06.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5160182017
07.06.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  21.780,-
EUR
5213082017
07.06.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5160172017
07.06.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  17.160,-
EUR
5230462017
05.06.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5213042017
05.06.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5120132017
05.06.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  120.000,-
EUR
5213052017
05.06.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230472017
05.06.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5110832017
02.06.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1666.500,-
EUR
5110762017
02.06.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  719.400,-
EUR
5110772017
02.06.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  92.400,-
EUR
5110842017
02.06.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1646.700,-
EUR
5110792017
02.06.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  475.200,-
EUR
5110862017
02.06.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  99.000,-
EUR
5110742017
02.06.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  181.500,-
EUR
5110872017
02.06.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  254.100,-
EUR
5110802017
02.06.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  904.200,-
EUR
5110852017
02.06.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  191.400,-
EUR
5110732017
02.06.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  260.700,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)