Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110922017
03.07.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  768.900,-
EUR
5140022017
30.06.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  20.000,-
EUR
5220612017
28.06.2017
  APEX Solutions, Bratislava  Bratislava
44642831
  306.670,-
EUR
5160242017
28.06.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  71.860,-
EUR
5160222017
28.06.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.570,-
EUR
5160232017
28.06.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  42.270,-
EUR
5160212017
28.06.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  10.880,-
EUR
5220622017
28.06.2017
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  1099.590,-
EUR
5213242017
28.06.2017
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  63.710,-
EUR
5230482017
28.06.2017
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  135.780,-
EUR
5240582017
26.06.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240592017
26.06.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5220602017
26.06.2017
  Národná dialničná spoločnosť, a.s.  Bratislava
35919001
  180.000,-
EUR
5240552017
26.06.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240562017
26.06.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240572017
26.06.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240602017
26.06.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5240612017
26.06.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5220592017
23.06.2017
  Sitár Peter  Bratislava
  370.220,-
EUR
5220582017
23.06.2017
  IGS-HS Art Servis s.r.o.  Bratislava
35702613
  225.000,-
EUR
5213232017
22.06.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  17181.270,-
EUR
5270402017
21.06.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  46.460,-
EUR
5270362017
21.06.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  176.650,-
EUR
5240542017
21.06.2017
  Marta Pichová, s.r.o.  Bratislava
47481153
  39.960,-
EUR
5270412017
21.06.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  138.020,-
EUR
5270372017
21.06.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  80.240,-
EUR
5270382017
21.06.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  54.750,-
EUR
5270392017
21.06.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  19.150,-
EUR
5160192017
20.06.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  85.340,-
EUR
5160202017
20.06.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  34.250,-
EUR
5270352017
20.06.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  36.400,-
EUR
5120162017
15.06.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  191.920,-
EUR
5120152017
15.06.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  75.000,-
EUR
5213172017
13.06.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5213212017
13.06.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)