Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5240622017
03.07.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  39.840,-
EUR
5110982017
03.07.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  346.500,-
EUR
5110942017
03.07.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  62.700,-
EUR
5110882017
03.07.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  597.300,-
EUR
5111012017
03.07.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  528.000,-
EUR
5110902017
03.07.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  508.200,-
EUR
5110952017
03.07.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  640.200,-
EUR
5110932017
03.07.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1151.700,-
EUR
5220692017
03.07.2017
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  235.000,-
EUR
5230572017
03.07.2017
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  165.000,-
EUR
5213272017
03.07.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5230512017
03.07.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5220652017
03.07.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5260592017
03.07.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5230562017
03.07.2017
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  222.000,-
EUR
5220672017
03.07.2017
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  325.000,-
EUR
5220682017
03.07.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  1374.000,-
EUR
5230532017
03.07.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  240.000,-
EUR
5213292017
03.07.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  113.590,-
EUR
5260622017
03.07.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  60.000,-
EUR
5111002017
03.07.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  297.000,-
EUR
5110892017
03.07.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  313.500,-
EUR
5110992017
03.07.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  204.600,-
EUR
5220722017
03.07.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  534.000,-
EUR
5220662017
03.07.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230502017
03.07.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5213282017
03.07.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5110912017
03.07.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  1108.800,-
EUR
5110962017
03.07.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2422.200,-
EUR
5120172017
03.07.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  340.000,-
EUR
5213362017
03.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  152.610,-
EUR
5213342017
03.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  117.510,-
EUR
5213352017
03.07.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  0.780,-
EUR
5213332017
03.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  122.760,-
EUR
5110972017
03.07.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  2237.400,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)