Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260742017
04.07.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  89.200,-
EUR
5260732017
04.07.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  749.280,-
EUR
5260772017
04.07.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  615.480,-
EUR
5260792017
04.07.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  740.360,-
EUR
5260822017
04.07.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  526.280,-
EUR
5260872017
04.07.2017
  Botanický ústav SAV  Bratislava
00679089
  829.560,-
EUR
5260652017
04.07.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  731.440,-
EUR
5260722017
04.07.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  1106.080,-
EUR
5260762017
04.07.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  615.480,-
EUR
5260682017
04.07.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  990.120,-
EUR
5260752017
04.07.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  196.240,-
EUR
5213432017
04.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5213382017
04.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  24.450,-
EUR
5260812017
04.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2756.280,-
EUR
5213422017
04.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1.720,-
EUR
5213472017
04.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5213372017
03.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  37.710,-
EUR
5260642017
03.07.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  240.000,-
EUR
5213312017
03.07.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  427.000,-
EUR
5220712017
03.07.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  4431.320,-
EUR
5230542017
03.07.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  779.000,-
EUR
5240632017
03.07.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5260602017
03.07.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5230522017
03.07.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5220632017
03.07.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5213252017
03.07.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5213322017
03.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  535.170,-
EUR
5213262017
03.07.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5220642017
03.07.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5230492017
03.07.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5260612017
03.07.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5220702017
03.07.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  1158.300,-
EUR
5213302017
03.07.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  135.000,-
EUR
5230552017
03.07.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  178.000,-
EUR
5260632017
03.07.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  120.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)