Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213542017
18.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5213602017
18.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  5.590,-
EUR
5213562017
18.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  79.290,-
EUR
5213502017
18.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5213592017
18.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  22.610,-
EUR
5213532017
18.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5213522017
18.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5213582017
18.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  17.410,-
EUR
5213572017
18.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  18.190,-
EUR
5213512017
18.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5213552017
18.07.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5270422017
14.07.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.700,-
EUR
5130042017
07.07.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  80.000,-
EUR
5213492017
04.07.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230582017
04.07.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5213392017
04.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  5.610,-
EUR
5260842017
04.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  553.980,-
EUR
5213442017
04.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5213452017
04.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5213402017
04.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  5.370,-
EUR
5260802017
04.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  303.280,-
EUR
5213462017
04.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5213412017
04.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  6.970,-
EUR
5260692017
04.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  490.600,-
EUR
5260702017
04.07.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  954.440,-
EUR
5230592017
04.07.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5213482017
04.07.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5260712017
04.07.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  517.360,-
EUR
5260672017
04.07.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  13.380,-
EUR
5260882017
04.07.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  392.480,-
EUR
5260782017
04.07.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  160.560,-
EUR
5260852017
04.07.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  312.200,-
EUR
5260832017
04.07.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  963.360,-
EUR
5260862017
04.07.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  535.200,-
EUR
5260662017
04.07.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  62.440,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)