Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213652017
20.07.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  8036.990,-
EUR
5213772017
20.07.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  1254.310,-
EUR
5213782017
20.07.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  142.660,-
EUR
5213632017
20.07.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  2608.230,-
EUR
5213862017
20.07.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  -1714.110,-
EUR
5213792017
20.07.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  447.150,-
EUR
5213642017
20.07.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  68313.820,-
EUR
5213912017
20.07.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -7.030,-
EUR
5213872017
20.07.2017
  K.R.S., s.r.o.  Bratislava
35696583
  -304.470,-
EUR
5213822017
20.07.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  4503.350,-
EUR
5214002017
20.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  6015.540,-
EUR
5213942017
20.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  512.470,-
EUR
5213832017
20.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1534.280,-
EUR
5213952017
20.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  490.560,-
EUR
5214012017
20.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  5758.340,-
EUR
5213962017
20.07.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  3.250,-
EUR
5214022017
20.07.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  38.100,-
EUR
5213972017
20.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  637.040,-
EUR
5214032017
20.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  7477.750,-
EUR
5213752017
20.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  4921.630,-
EUR
5213742017
20.07.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  15159.010,-
EUR
5213622017
20.07.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  15940.090,-
EUR
5213802017
20.07.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  17.230,-
EUR
5213762017
20.07.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  2303.580,-
EUR
5213612017
20.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  22399.790,-
EUR
5213922017
20.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2234.100,-
EUR
5213992017
20.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  26224.520,-
EUR
5213882017
20.07.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  20.730,-
EUR
5213902017
20.07.2017
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  387.280,-
EUR
5213842017
20.07.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  -6.520,-
EUR
5213892017
20.07.2017
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  410.080,-
EUR
5213982017
20.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  157.430,-
EUR
5214042017
20.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1848.000,-
EUR
5213932017
20.07.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  192.840,-
EUR
5213852017
20.07.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  -571.880,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)