Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5240662017
26.07.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240642017
26.07.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240692017
26.07.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5240702017
26.07.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5120192017
26.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  170.000,-
EUR
5214132017
25.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.310,-
EUR
5214072017
25.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  204.420,-
EUR
5160262017
25.07.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  81.020,-
EUR
5214142017
25.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.590,-
EUR
5214082017
25.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  195.680,-
EUR
5214092017
25.07.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.470,-
EUR
5160252017
25.07.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  42.520,-
EUR
5120182017
25.07.2017
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  360.000,-
EUR
5214102017
25.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  254.110,-
EUR
5214152017
25.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  50.110,-
EUR
5214112017
25.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  62.800,-
EUR
5214162017
25.07.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.380,-
EUR
5214062017
25.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  891.180,-
EUR
5214052017
25.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  21958.630,-
EUR
5214122017
25.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  175.750,-
EUR
5270472017
21.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  41.900,-
EUR
5270432017
21.07.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  177.560,-
EUR
5270442017
21.07.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  64.340,-
EUR
5270462017
21.07.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  26.220,-
EUR
5270452017
21.07.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  56.080,-
EUR
5270482017
21.07.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  134.050,-
EUR
5213722017
20.07.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  13335.800,-
EUR
5213692017
20.07.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  9647.290,-
EUR
5213672017
20.07.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  3977.490,-
EUR
5213702017
20.07.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  27482.530,-
EUR
5213712017
20.07.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  3819.820,-
EUR
5213682017
20.07.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  9692.410,-
EUR
5213662017
20.07.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  4558.020,-
EUR
5213812017
20.07.2017
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  80.620,-
EUR
5213732017
20.07.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  7619.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)