Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5214332017
14.08.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  16.960,-
EUR
5214382017
14.08.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  45.220,-
EUR
5214322017
14.08.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  13.060,-
EUR
5214262017
14.08.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5214372017
14.08.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  34.820,-
EUR
5214362017
14.08.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5214312017
14.08.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5214252017
14.08.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5214222017
11.08.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5160272017
11.08.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.570,-
EUR
5230642017
11.08.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5214232017
11.08.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230652017
11.08.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5160282017
11.08.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  10.880,-
EUR
5120202017
11.08.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  40.000,-
EUR
5214212017
01.08.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5220762017
01.08.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230612017
01.08.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5230622017
01.08.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5260892017
01.08.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5220752017
01.08.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5214202017
01.08.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5230632017
01.08.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5260902017
01.08.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5214182017
01.08.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5220732017
01.08.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5220742017
01.08.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5214192017
01.08.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5260912017
01.08.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5230602017
01.08.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5240682017
26.07.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5240672017
26.07.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240712017
26.07.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5214172017
26.07.2017
  Centrum biológie rastl.a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  1059.340,-
EUR
5240652017
26.07.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)