Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5240742017
30.08.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240732017
30.08.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5214482017
25.08.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  16.960,-
EUR
5214472017
25.08.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  13.060,-
EUR
5214462017
25.08.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5214492017
25.08.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5214452017
25.08.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5230672017
24.08.2017
  Swiss Natur, s.r.o.  Bratislava
48146137
  8000.000,-
EUR
5140052017
23.08.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  75.000,-
EUR
5270552017
23.08.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.200,-
EUR
5130052017
22.08.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  120.000,-
EUR
5270542017
18.08.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  132.260,-
EUR
5270522017
18.08.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  48.040,-
EUR
5270532017
18.08.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  18.870,-
EUR
5270512017
18.08.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  51.910,-
EUR
5270492017
18.08.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  200.660,-
EUR
5270502017
18.08.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  56.080,-
EUR
5230662017
17.08.2017
  Swiss Natur, s.r.o.  Bratislava
48146137
  12000.000,-
EUR
5160302017
17.08.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  18.430,-
EUR
5160292017
17.08.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  68.060,-
EUR
5214412017
15.08.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5214422017
15.08.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5214432017
15.08.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5140032017
15.08.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  50.000,-
EUR
5140042017
15.08.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  20.000,-
EUR
5214442017
15.08.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5214402017
15.08.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5214242017
14.08.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5214302017
14.08.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5214352017
14.08.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5214392017
14.08.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5214282017
14.08.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5214342017
14.08.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5214292017
14.08.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5214272017
14.08.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)