Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5218552017
14.12.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  740.560,-
EUR
5218512017
14.12.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  57.240,-
EUR
5218532017
14.12.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  70.940,-
EUR
5218682017
14.12.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  2.010,-
EUR
5218522017
14.12.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  5911.430,-
EUR
5218672017
14.12.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  429.540,-
EUR
5218412017
13.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  65.940,-
EUR
5218392017
13.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  53.050,-
EUR
5218402017
13.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  50.780,-
EUR
5218422017
13.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  16.300,-
EUR
5218382017
13.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  231.250,-
EUR
5218312017
12.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  89.950,-
EUR
5218252017
12.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.840,-
EUR
5218372017
12.12.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  14.280,-
EUR
5217992017
12.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  481.110,-
EUR
5218202017
12.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  177.540,-
EUR
5218262017
12.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1276.510,-
EUR
5218322017
12.12.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  202.620,-
EUR
5218282017
12.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  280.290,-
EUR
5218342017
12.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  44.490,-
EUR
5218222017
12.12.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  42.690,-
EUR
5218232017
12.12.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.280,-
EUR
5218292017
12.12.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.850,-
EUR
5218352017
12.12.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  0.290,-
EUR
5218062017
12.12.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  208.530,-
EUR
5218332017
12.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  46.480,-
EUR
5218272017
12.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  292.810,-
EUR
5218182017
12.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  106.810,-
EUR
5218212017
12.12.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  41.290,-
EUR
5218242017
12.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  50.220,-
EUR
5218302017
12.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  363.990,-
EUR
5218362017
12.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  57.780,-
EUR
5218092017
12.12.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  95.580,-
EUR
5218072017
12.12.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  103.650,-
EUR
5218102017
12.12.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  207.170,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)