Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270572017
19.09.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  196.780,-
EUR
5270582017
19.09.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  82.320,-
EUR
5270622017
19.09.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  109.060,-
EUR
5270612017
19.09.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  17.290,-
EUR
5160332017
19.09.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  67.250,-
EUR
5270602017
19.09.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  61.600,-
EUR
5160342017
19.09.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  17.760,-
EUR
5270592017
19.09.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  66.220,-
EUR
5230742017
18.09.2017
  Swiss Natur, s.r.o.  Bratislava
48146137
  8000.000,-
EUR
5220812017
14.09.2017
  Národná dialničná spoločnosť, a.s.  Bratislava
35919001
  420.000,-
EUR
5140062017
12.09.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  75.000,-
EUR
5270562017
11.09.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  14.590,-
EUR
5120212017
11.09.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  90.000,-
EUR
5214672017
08.09.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5214682017
08.09.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5214692017
08.09.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5130062017
08.09.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  80.000,-
EUR
5214712017
08.09.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5214702017
08.09.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5214662017
08.09.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5214612017
07.09.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5214652017
07.09.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5214642017
07.09.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5160322017
07.09.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  10.880,-
EUR
5214632017
07.09.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5214622017
07.09.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5160312017
07.09.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.570,-
EUR
5111112017
06.09.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1079.100,-
EUR
5111062017
06.09.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  580.800,-
EUR
5111102017
06.09.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1158.300,-
EUR
5111042017
06.09.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  762.300,-
EUR
5111122017
06.09.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  198.000,-
EUR
5111022017
06.09.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  181.500,-
EUR
5111142017
06.09.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  191.400,-
EUR
5111072017
06.09.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  518.100,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)